Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Nyhetsarkiv

Viser 27 nyheter fra nyhetsarkivet

Uvanlig lite vann fra Vestlandet til Troms

Kaldt vær og lite nedbør de siste ukene har gitt uvanlig lav grunnvannstand, lite vann i elver og bekker, og lite snø i lavlandet langs kysten av Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og deler av Troms og Finnmark.

Publisert: 15.11.2023 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvasstatus i Noreg - 7. juli 2023

Den siste månaden har grunnvasstanden stige noko dei aller fleste stader i heile landet. Dette til trass for at juni månad 2023 vart den 8. tørraste på landsbasis sidan ein starta med nedbørsmålingar i 1900.

Publisert: 07.07.2023 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge 15. juni 2023

Mindre nedbør i deler av Sør-Norge enn normalen de siste to månedene har ført til at det nå stedvis er lav grunnvannstand langs kysten på Sør-Vestlandet og Østlandet. I fjellet og i deler av Troms og Finnmark har nedbør og snøsmelting gitt grunnvannstand rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden.

Publisert: 16.06.2023 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvasstatus i Noreg - 5. desember 2022

Grunnvasstanden held seg høg til svært høg på Austlandet og i store delar av Finnmark, men ligg no lågare enn normalt langs kysten av Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. 

Publisert: 06.12.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. November 2022

Tørken er definitivt over etter påfylling av mye regn i Sør-Norge. Grunnvannstanden er nå relativt normal til høy for årstiden i hele Norge

Publisert: 14.11.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. august 2022

Det er stadig høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag. På Møre og Vestlandet sørover til Sognefjorden har grunnvannstanden økt etter en våt juli. Lenger sør på Vestlandet har grunnvannstanden sunket til normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand, med størst reduksjon i nordlige deler av Innlandet fylke.

Publisert: 08.08.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. juli 2022

Deler av Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav til svært lav grunnvannstand. En varm siste del av juni førte til mye snøsmelting der det fortsatt var snø. Kombinert med til dels mye nedbør enkelte steder har dette ført til at det nå er høyere grunnvannstand enn normalt fra Vestlandet og til Nord-Norge.

Publisert: 07.07.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 6. juni 2022

Det er nå høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag, etter betydelig snøsmelting de siste ukene. På Vestlandet har også grunnvannstanden steget fra den svært lave tilstanden i begynnelsen av mai, og er nå på normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand.

Publisert: 09.06.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. mai 2022

Det er nå lav til svært lav grunnvannstand flere steder i landet. Spesielt gjelder dette indre snøfrie strøk, og langs kysten i Sør-Norge. Med dagens værprognoser ser det ut til at grunnvannstanden vil øke betydelig på Vestlandet i løpet av en ukes tid.

Publisert: 06.05.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. april 2022

Det er nå generelt store forskjeller i grunnvannsnivå i landet. Langs kysten i Sør-Norge er det nå lav til svært lav grunnvannstand, mens det i indre strøk og fra Trøndelag til Finnmark derimot er generelt normal til høy grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.04.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. mars 2022

Grunnvannstanden er nå stort sett normal til høy for årstiden i hele landet.

 

Publisert: 08.03.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge – 5. februar 2022

Grunnvannstanden er høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Publisert: 08.02.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. januar 2022

Grunnvannstanden er noe lavere enn normalt på Østlandet og høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Publisert: 06.01.2022 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. desember 2021

Grunnvannstanden langs kysten er lavere enn normalt, spesielt i Sør-Norge. I Troms og Finnmark er det stort sett normal grunnvannstand for årstiden.

 

Publisert: 07.12.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. November 2021

Mye regn i oktober har ført til at grunnvannstanden flere steder er normal til høy for årstiden. Fra Møre og Romsdal og nordover har grunnvannstanden steget mye den siste måneden. I de områdene der det i begynnelsen av oktober ble observert lavt grunnvannsnivå, er nivået nå stort sett rundt normalen for årstiden.

Publisert: 05.11.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannstatus i Norge - 5. oktober 2021

Grunnvannstanden i Sør-Norge har steget mye den siste måneden, spesielt øst for vannskillet. Mye regn i slutten av september har ført til normal til høy grunnvannstand for årstiden i store deler av Østlandet. Fra Møre og Romsdal og nordover er det derimot stort sett fra normal til lav grunnvannstand for årstiden.  

Publisert: 06.10.2021 Statusrapporter - grunnvann

Grunnvannsstatus i Norge – per 5. september 2021

Det er fortsatt lav grunnvannstand på Vestlandet. Tørt vær i august har ført til at det nå også er lav, og synkende, grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Trøndelag har fått mer nedbør enn normalen for august, og har som følge av dette generelt høy grunnvannstand sammenlignet med normalen. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett rundt normalen for årstiden.

 

Publisert: 06.09.2021 Statusrapporter - grunnvann

Tørken sprer seg i Sør-Norge

Tørken på Vestlandet fortsetter, og har nå utvidet seg til Rogaland og vestlige deler av innlandet, Viken og Telemark. Hele Sør-Norge sør for Trøndelag begynner å bli uvanlig tørr for årstiden. Det er ventet nedbør inn mot helgen som kan bedre situasjonen. 

Publisert: 07.09.2021 Statusrapporter - grunnvann