Hopp til hovedinnhold

Grunnvannstatus i Norge – 5. februar 2022

Publisert: 08.02.2022

Grunnvannstanden er høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. januar 2021 og 5. februar 2022. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Normal grunnvannstand i mesteparten av landet, høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge.

I starten av februar er grunnvannstanden høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge sammenliknet med gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. I resten av landet er grunnvannstanden stor sett normal for årstiden.

Etter en våt januar i store deler av landet er situasjonen på vei tilbake til normalen i lavlandet, mens fjellet stadig har høyere grunnvannstand enn normalt. Situasjonen i fjellet må ses på bakgrunn av at grunnvannstanden i fjellet normalt er svært lav på denne årstiden, og skyldes en våt høst og sein start på vinteren.

Uværet Gyda midt i januar førte til sterk heving av grunnvannstanden i Sør-Trøndelag og på Vestlandet nord for Bergen, og ga en moderat hevning østafjells. I dagene etter kom det regn også i områdene fra Trondheimsfjorden til og med Nordland, mens hele Vestlandet fikk nedbør i form av regn i slutten av januar.

Varm og våt januar

Meteorologisk Institutts månedsrapport for januar klassifiserer måneden som varm eller svært varm i store deler av Sør-Norge, med månedsmiddeltemperatur 1.7 grader over normalt i landet sett under ett. Deler av Trøndelag, Møre og Romsdal samt Innlandet karakteriseres som svært våt eller ekstremt våt, mens områder av Viken, Vestfold og Telemark var svært tørre eller ekstremt tørre. Gjennomsnitts-nedbøren for hele landet var 45% over normalen, 200-300 % i de ekstremt våte områdene.

Last ned Været i Norge, klimatologisk hovedoversikt, januar 2022 (pdf)