Hopp til hovedinnhold

Redningstjenesten

Ta hensyn til varslet faregrad og skredproblem når du planlegger søk og redning.

Hva betyr snøskredvarslet for deg som planlegger og deltar i søk og redningsaksjoner?

Søk- og redningsaksjoner vinterstid medfører ofte at redningsmannskaper må ferdes i skredutsatt terreng. I tillegg til mannskapenes egne kunnskaper og ferdigheter om trygg ferdsel i vinterfjellet, vil aktiv utveksling av informasjon fra varsom.no og regobs.no bidra til sikrere redningstjeneste.

Hovedredningssentralene

Daglige forberedelser til aksjon:

  • Sjekk varsom.no, og finn landsdelens høyeste farenivå.
  • Dersom det er faregrad 4 eller 5, kan en forespørre lokalt politidistrikt om beredskapsnivå og nødvendige forberedelser.

Ved redningsaksjon:

  • Spør melder / lokal redningssentral (LRS) om skredrisiko på skadestedet; vær, terreng, lys/sikt, skredtype.
  • Sjekk varsom.no, og finn skredfarenivået som gjelder for aksjonsområdet. Les også tekstvarselet; særlig om aktuelt skredproblem, skredfarevurdering og fjellvær.
  • Informér LRS og redningsenhetene.

Lokale redningssentraler / politiets operasjonssentral

Daglige forberedelser til aksjon:

  • Sjekk varsom.no, og finn distriktets høyeste farenivå.
  • Dersom det er faregrad 4 eller 5, kan en forespørre geografisk driftsenhet, kommunens beredskapsråd og Statens Vegvesen om beredskapsnivå, vegstatus og nødvendige forberedelser.

Ved redningsaksjon:

  • Spør melder / LRS om skredrisiko på skadestedet; vær, terreng, lys/sikt, skredtype.
  • Sjekk varsom.no, og finn skredfarenivået som gjelder for aksjonsområdet. Les også tekstvarselet; særlig om aktuelt skredproblem, skredfarevurdering og fjellvær.
  • Informér LRS og redningsenhetene.

Eksempel på melding ut til redningsenheter

Melding om snøskredulykke med én bekreftet savnet person ved xx. Melder opplyser at savnede har elektronisk søkeutstyr, og at det er et ca 80x150 m stort flakskred i utfordrende skredterreng øst for rv xx.. På stedet er det frisk bris, lett snøvær fra vest og litt redusert sikt. Han har ikke sett andre skred i området.

Varsom.no melder om snøskredfare faregrad 3-betydelig i region xx, og skredproblemet er vedvarende svakt lag. Det finnes svake lag i snødekket som kan utløses av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Skredfaren øker når temperaturen øker.

Om været: Torsdag ventes S-SV opptil stiv kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Plussgrader opptil 1000-1500 moh, men mulighet for inversjon med minusgrader i lavlandet.

Lokal observatør melder at det er observert ferske skred i området i dag.

Har du opplysninger?

For at alle involverte skal ha god oversikt over situasjonen anbefaler NVE at alle som er involvert i redning i snøskredterreng bruker regObs aktivt til å dele informasjon om forholdene i fjellet.

NVE anbefaler også at alle involverte har opplæring i bruk av Regobs og Varsom.  Les mer her.

Vi har laget en veileder i bruk av regobs for Luftambulansen. Deler av denne kan også brukes av andre i redningstjenesten. Last ned veilederen her.

Hvis du har fått kjennskap til et skred eller ei skredulykke kan du lese veilederen for politi og redningstjeneste. Her kan du også lese om hvordan du skal søke i Regobs.