Hopp til hovedinnhold

Om snøskredvarslingen

Snøskredvarslingen utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred.

Snøskredvarslingen utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

Dagens varsel oppdateres ved behov før kl 10, og varsler for morgendagen og dagen etter publiseres før kl 16.

Visjonen er et samfunn med aktivt friluftsliv og god trafikkavvikling uten snøskredulykker. Vi tror at et lærerikt og mye brukt varsel øker aktsomheten og skaper interesse for å lære mer om skredfare, slik at ulykker kan unngås. Hovedmålgruppene er innen friluftsliv og beredskap.

Skredvarslet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredproblem, men varselet er ikke en fasit. Snøforhold og terreng varierer svært mye lokalt og alt snødekt terreng er i utgangspunktet skredutsatt. Graden av risiko for snøskred er bestemt av vær- og snøforholdene, terrenget, de påkjenningene som påføres snødekket og eksponeringstiden. Du tilpasser egen risiko i skredutsatt terreng ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Det utarbeides regionale varsler basert på en femtrinns faregradskala for de områdene i Norge som har størst problematikk relatert til snøskred. For resten av landet utstedes varsel kun ved faregrad 4 og 5. Snøskredvarslingen leverer så god beskrivelse av skredfaren som mulig med de ressurser som er avsatt til oppgaven.

NVE anbefaler alle som skal ferdes i skredutsatt terreng om å tilegne seg nødvendig kunnskap om snøskred. Start med å ta et snøskredkurs.

Samarbeidspartnere i Snøskredvarslingen

Snøskredvarslingen er en viktig del av Norges samfunnssikkerhet. NVE har ansvar for Snøskredvarslingen, som er et samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.