Til nedlasting

Her finner du materiell på norsk og engelsk som kan lastes ned og skrives ut

Informasjon til turister

Plakater og brosjyrer på norsk og engelsk som kan henges opp på overnattingssteder og liknende eller deles ut til turister.

Skredkortet

Faregradskala for snøskred

Plakater

Felthåndbok for snø- og skredobservasjoner

Faktaark

Bratthetskart