Hopp til hovedinnhold

Felthåndbok for snø- og skredobservasjoner

NVE sin observatørhåndbok blir brukt av alle snøskredobservatørene som rapporterer inn til Varsom. Det er en håndbok til bruk ute i fjellet når en skal gjøre snødekkeundersøkelser og vurdere snøskredfare. Boka er trykket på vannfast papir og tåler å være med deg når du graver snøprofil. Den hjelper deg til å gjenkjenne snøkrystaller, utføre og formidle resultat av tester. I boka finner du også skredfareskala og matrise for fastsetting av skredfaregrad.

I denne nye utgaven fra 2022 er matrisen for fastsetting av skrefaregrad oppdatert. Det er også lagt til nye tabeller for vurdering av utløsbarhet.