Hopp til hovedinnhold

Rapporter snøskredulykker

Vi ønsker å samle inn så mye informasjon som mulig om ulykker, nestenulykker og andre hendelser knyttet til snøskred. Dette vil være en del av det forebyggende arbeidet med å unngå skredhendelser i framtiden.

Bare det å sende inn et bilde av skredet og fylle ut feltet skadeomfang vil gi mye god informasjon. Mer informasjon vi er interessert i kan være fakta om selve skredet, årsak eller forløp, samt refleksjoner rundt hvordan skredet kunne vært unngått. Hvor mye informasjon du ønsker å dele er opp til deg. Fyll gjerne ut så mange felt som mulig slik at vi får god informasjon om forholdene rundt skredet, som også er viktig for de som skriver varslene.

Det finnes flere måter å rapportere en ulykke på:

Fullstendig innrapportering av ulykke

Registrering i Varsom fokuserer på skredet, snøen og konsekvenser av skredet. For at vi skal kunne lære mer er det veldig fint om du både fyller ut på Varsom-regobs og også fyller ut dette skjemaet.  I skjemaet kan du fortelle om turplanleggingen som ble gjort, erfaringer innad i gruppa, hvilke vurderinger som ble gjort og hva dere lærte av dette. Å gå gjennom dette skjemaet i tillegg til å fylle ut informasjon om skredet i Varsom-app er også en god måte for ei gruppe å gjennomføre en debrief etter en hendelse.

Last ned Varsom-Regobs app’en på App Store eller Google Play.