Hopp til hovedinnhold

Iskart og isobservasjoner

Selve grunnstammen i et isvarsel er isobservasjonene. For å serve varslingstjenestene ved NVE har vi laget Regobs.no. Det er en database for lagring av observasjoner knyttet til is, snøskred, flom og jordskred. Alle som er ute kan bidra ved å sende inn observasjoner. Dataene blir da lagret i den åpne databasen, og umiddelbart synlig for verktøy som knytter seg opp til databasen.

I Regobs kan du se observasjoner fra alle naturfarer i kart og tabell. Likevel vil vi for isobservasjoner anbefale kartløsningen Iskart.no. Data som sendes inn til Regobs blir umiddelbart synlig i iskartet. Der kan du også se tidligere observasjoner fra samme målested, plotte isdekninger og istykkelser, og laste ned data med statistikk.

Data kan sendes inn ved hjelp av PC og Regobs, men det er både enklere og gir ferskere isobservasjoner om du bruker appen Varsom Regobs. Den er gratis og tilgjengelig på både Android og Iphone/Ipad. Der er det enkelt å knipse et bilde samtidig med observasjonen, noe som er veldig informativt.

I tillegg til innsendte isobservasjoner og isvarsler på Varsom, er webkameraer en informasjonskilde med ferske data. Vi har samlet webkameraer som ser en elv eller en innsjø på en side her i Varsom. 

Se isobservasjoner