Hopp til hovedinnhold

Isskolen

Isskolen er laget for å øke kunnskapen om ferdsel på is. Det viser seg dessverre at vi i Norge har for lite kunnskap, og hvert år skjer det drukningsulykker som burde vært unngått. I Sverige har skøyting vært godt forankret i friluftskulturen, og det finnes flere nettsteder med tilsvarende «isskoler». Vi har samlet det beste fra de ulike nettstedene og utvidet med egne erfaringer.

Sikkerhetskultur på is

De aller fleste vann og enkelte fjorder islegges i løpet av vinteren. Da brukes de til fritidsaktiviteter som skøyter og isfiske, og er ofte raskeste og enkleste veien på ski. Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning og flere i følge kan grensen strekkes nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig.

Ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig bør være like selvfølgelig som å bruke hjelm på sykkel og og skredutstyr i skredterreng.

Isstav er en litt tyngre utgave av skistaven som med et par hugg i isen kan brukes til å vurdere om den er farbar!

Motorisert ferdsel krever enda tykkere is, og mange ulykker skjer fordi variasjoner i isen ikke tas nok hensyn til.

Varsom sine viktigste ferdselsråd på is:

  • Du må kunne svømme - Å øve på å gjennom isen og komme deg opp under trygge forhold er lurt
  • Ha ispigger rundt halsen og kasteline - Isstav, flytevest, ull innerst, og tørt klesskift, er også lurt
  • Vær flere - Da kan du bli reddet raskt og overleve hvis du går gjennom
  • Ta hensyn til isvarselet - Varselet og observasjoner finner du på Varsom.no, Iskart.no og Varsom Regobs appen
  • Unngå svekket is - Vi anbefaler minst 10 cm stålis på innsjøer og vann. Unngå innløp, utløp, trange sund, odder, råker, broer, sivområder. Sjekk istykkelsen på nytt ved skillelinjer (forandring i farge, snømengde eller struktur). Fjordis og elveis varierer mye mer enn på innsjøer. Regulerte vann kan ha svak is på uventede steder, se Iskart.no. Om våren mister selv tykk is bæreevnen. Du kan dele egne observasjoner og lese andres på Regobs.no

Isvettreglene fra Norges Livredningsselskap

Klikk for Varsom sine utfyllende kommentarer

Skøytegrupper

Teori er bra, men trening bedre. Ta kontakt med lokale skøytegrupper. Noen av dem har jevnlig sikkerhetskurs hvor man kan trene på å gå gjennom isen og ta seg opp selv, eller ved hjelp av kasteline. Dette er nyttig kunnskap også for deg som mest ferdes på isen til fots, på ski/kite eller med snøskuter/bil/traktor. Isen kan briste, og befinner du deg flytende i en råk er det en stor fordel å ha prøvd det før.