Hopp til hovedinnhold

Innledning

Isskolen er laget for å øke kunnskapen om ferdsel på is. Det viser seg dessverre at vi i Norge har for lite kunnskap, og hvert år skjer det drukningsulykker som burde vært unngått. I Sverige har skøyting vært godt forankret i friluftskulturen, og det finnes flere nettsteder med tilsvarende «isskoler». Vi har samlet det beste fra de ulike nettstedene og utvidet med egne erfaringer.

Her er noen punkter man bør kjenne til før man går på ukjent is:

  • En bør kunne skille de tre istypene stålis, sørpeis og våris, og kjenne til de store forskjellene i bæreevne.
  • Ha kunnskap om sikkerhetsutstyr og vite hvordan du bruker det.
  • Ha med utstyr for å måle istykkelsen og vurdere bæreevnen, eller ha sikker informasjon fra andre.
  • Alle vann har svake partier. Lær deg hvilke områder du alltid må unngå, og hvordan du ser de på kartet. Se etter faretegn! Er vannet regulert, og hvordan påvirker det isen?
  • En sjelden gang feilvurderer man likevel og går gjennom isen. Når er det farligst, og hvordan øker du sjansen for å redde deg selv, eller bli reddet?

Isskolen omhandler først og fremst personferdsel på innsjøis. På elveis og saltvannsis er det til dels utfordrende å lese isen på grunn av strøm og tidevann. Motorferdsel er ennå ikke tatt med. Men av og til er temaene likevel berørt i teksten.

Vi sender en stor takk til Turskøytegruppa turskoyting.no for store bidrag med bilder, gjennomlesing og diskusjoner.