Hopp til hovedinnhold

Faregradsskala for snøskredvarsling

Faregradene er oppgitt i henhold til den internasjonale faregradskalaen - det betyr at faregraden skal bety det samme i Norge, Sveits, og andre europeiske land.

Faregradene er basert på den europeiske faregradskalaen, og gjelder for områder, ikke for den enkelte skredbane.

De fem faregradene

 • Faregrad 4 - Stor

  Symbol for faregrad 4 og 5 - stor og meget stor.

  Ferdselsråd - friluftsliv

  Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

  Snøstabilitet

  Omfattende ustabile forhold.
  Svake bindinger i de fleste brattheng*

  Skredutløsning

  Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning** i mange brattheng.
  Under spesielle forhold forventes det mange store og noen svært store naturlig utløste skred.

 • Faregrad 3 - Betydelig

  Symbol for faregrad 3 - betydelig.

  Ferdselsråd - friluftsliv

  Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

  Snøstabilitet

  Generelt ustabile forhold.
  Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

  Skredutløsning

  Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng.
  Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlig utløste skred.

 • Faregrad 2 - Moderat

  Symbol for faregrad 2 - moderat.

  Ferdselsråd - friluftsliv

  Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

  Snøstabilitet

  Lokalt ustabile forhold.
  Moderate bindinger i noen brattheng, for øvrig sterke bindinger

  Skredutløsning

  Utløsning mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng.
  Svært store naturlig utløste skred forventes ikke.

 • Faregrad 1 - Liten

  Symbol for faregrad 1 - liten.

  Ferdselsråd - friluftsliv

  Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.

  Snøstabilitet

  Generelt stabile forhold.
  Generelt sterke bindinger og stabilt.

  Skredutløsning

  Utløsning generelt kun mulig ved stor tilleggsbelastning i noen få ekstreme heng.
  Kun små eller middels store naturlig utløste skred er mulig.

 • ? - Ikke vurdert

  Symbol for ikke vurdert faregrad.

  Ikke vurdert.

Faregrad 5 forekommer meget sjelden, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse.
Ved grad 5 frarådes all ferdsel!

 • Faregrad 5 - Meget stor

  Symbol for faregrad 4 og 5 - stor og meget stor.

  Ferdselsråd - friluftsliv

  Ferdsel i skredterreng frarådes!

  Snøstabilitet

  Ekstremt ustabile forhold.
  Generelt svake bindinger og svært ustabilt.

  Skredutløsning

  Mange svært store, også ekstremt store, naturlig utløste skred forventes, selv i moderat bratt terreng. Fjernutløsning meget sannsynlig.

* Brattheng er brattere enn 30 grader.

** En person gir liten tilleggsbelastning og en gruppe eller skuter gir stor tilleggsbelastning.