Hopp til hovedinnhold

Registrer isobservasjon

Hva ønsker vi registrert?

Her finner du informasjon om hva vi mener alltid bør med i en isobservasjon, og hva annet som har nytteverdi for både Isvarslingen og andre turfolk.

Det er to typer observasjoner:

  • Vanlig isobservasjon (isdekning, bilde, kanskje istykkelse og faretegn). Vi ønsker da alltid isdekning med bilder, men gjerne også istykkelse og faretegn (hvis det er noen).
  • En isulykke eller et isproblem (isgang, svellis osv.) Vi ønsker da at en kun bruker skjemaet for ulykke/hendelse.

Hva trenger vi i de ulike feltene på Regobs?

Hvor ønsker vi det registrert?

For å se hvordan isforholdene endrer seg over tid er det ønskelig å samle generell isinformasjon i ett målested, mens spesielle observasjoner plasseres i et nytt målested.

Hvordan registrerer man?

Det er tre mulige verktøy å bruke. Ute i felt anbefaler vi appen, mens de to websidene er bedre når du har tilgang til en PC. Du må opprette Regobs bruker først.

Tilbake til hovedside for veiledning iskart.no