Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Isulykker/hendelser

Isvarslingen ved NVE samler informasjon om ulykker/hendelser på is. Vi leter aktivt i avisartikler, men vi får også mange tips om artikler som beskriver hendelser.

Det er likevel viktig at man selv raskt registrerer hendelser i Regobs, som igjen vises i Iskart.no, også når de ikke anses som alvorlige. Leteaksjoner kan nemlig settes i gang på grunnlag av et hull i isen, særlig dersom man har mistet noe, som en vott eller stav, i kampens hete. Nødetatene kan sjekke Iskart.no før de drar ut. Isulykker plasseres alltid som et nytt punkt der hendelsen skjedde, og dersom det er dekning kan hendelsen registreres med en gang.

Isulykker/hendelser vises for å lære av våre feil, ikke for å henge ut noen. Skriver du om andres uhell, så ikke ta med personlige opplysninger eller tekst som kan oppfattes som sårende kritikk. Et bilde er svært ønskelig samt en vurdering av hvorfor det skjedde.

Også isproblemer som tetting av elveløp angis her.

Du angir type aktivitet og skadeomfang av hendelsen.

Når man registrerer en isulykke eller et isproblem ønsker vi at man bare bruker skjemaet for "Ulykker/hendelser", og ikke de andre skjemaene. Det gjør det enklere å skille dem ut som en spesialobservasjon.

Du har følgende valg av aktivitet:

Gående En person til fots (uten ski eller skøyter) gikk gjennom isen.
Skøyteløper En skøyteløper gikk gjennom isen.

Skiløper

En skiløper gikk gjennom isen.
Skiseiling / Kiting En som kitet eller brukte skiseil gikk gjennom isen.
Snøskuter på isen En snøskuter gikk gjennom isen.
ATV En ATV gikk gjennom isen.
Bil på isen En bil gikk gjennom isen.
Traktor på isen En traktor gikk gjennom isen.
Gravemaskin e.l. på isen En gravemaskin eller lignende (Lastebil, dumper osv.) gikk gjennom isen.
Tråkkemaskin / Beltevogn En tråkkemaskin eller annen beltevogn gikk gjennom isen.
Isgang Det har gått en isgang i elva. Ofte medfører det at isgangen stanser et sted og lager en ispropp som kan gi oversvømmelser.
Svellis / Kjøving I sterk kulde og svært liten vannføring kan bekker og små elver bunnfryse og tette hele elveløpet. Vannet tar nye veier og skaper problemer.
Drivis Isen har sprukket opp på en innsjø og fraktes med vinden. På veien kan isflakene skade båter, brygger og annet langs vannkanten.
Annet Brukes dersom ingen av hendelsene over dekker det du vil rapportere. Beskriv da nærmere i kommentarfeltet.

Du har følgende valg av skadeomfang:

Påvirket ingenting Mest brukt. Brukes selv om man ble våt og litt kald. Dersom man ble sent på legevakten, kan man vurdere å bruke "Personer skadet", selv om skaden bare var nedkjøling.
Leteaksjon igangsatt Brukes etter en ukomplisert plumping, men leteaksjon ble satt i gang når andre så hullet i isen senere.
Personer skadet Personer er blitt skadet i hendelsen. Angi hvor mange i kommentaren.
Personer omkommet Personer er blitt skadet i hendelsen. Angi hvor mange i kommentaren.
Kun materielle skader Kan brukes ved isproblemer som isgang og svellis. Ved plumping på islagte vann kan det brukes om man mistet utstyr eller rev i stykker tøy.
Trafikk hindret Kan brukes ved isproblemer som isgang og svellis, aldri ved plumping på islagte vann.
Evakuering Kan brukes ved isproblemer som isgang og svellis, aldri ved plumping på islagte vann.
Annet Brukes dersom ingen av hendelsene over dekker det du vil rapportere. Beskriv da nærmere i kommentarfeltet.
Ingen skredtatt, men nære på Brukes ikke for ishendelser.
Person skredtatt, uten skader Brukes ikke for ishendelser.
Nestenulykke Brukes ikke for ishendelser.

Tilbake til sider om lagring

Gå til nabosider