Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

På is er det vanlige at det ikke er noen faretegn annet enn svakere is der vann strømmer under isen som ved innløp, utløp og i trange sund. Vi ønsker derfor ikke at man sender inn "Ingen faretegn observert" selv om det er et valg. En isobservasjon blir da lenger å lese for brukeren, og gir egentlig ikke særlig ny informasjon. Et unntak må være om man har en oppfølgende observasjon på et målested som nylig har rapportert om et faretegn, og det faretegnet er borte, for eksempel en åpen råk har frosset til med farbar is.

Faretegn på is er en konkret fare som påvirker bæreevnen til isen. Noen tegn er generelle og gjelder hele vannet, andre har liten utbredelse og kan knyttes til et punkt. I appen er det er et eget valg som beskriver omfanget av faren (område), noe som også vil komme i neste versjon på web. Dersom faretegnet kan knyttes til et punkt bør man opprette et nytt målested akkurat der faren er, ellers er det ønskelig at man lagrer på et eksisterende generelt målested, hvis det finnes i området.

Du har disse faretegnene å velge mellom:

Ingen faretegn observert Bør unngås å bruke da dette er det vanlige og isobservasjonen bare blir lengre å lese.
Tynt isdekke Isen er farlig tynn her. Brukes bare når isen er tynnere her enn andre steder, og markeres da med et nytt målested der faren er. Er den tynn på hele vannet angis derimot ikke faretegn, men en setter "Stor fare for å gå gjennom" under Isdekning og lagrer isobservasjonen i et generelt målested for vannet.
Store sprekker eller råker

Brukes når sprekkene eller råkene kan være farlige å passere. Dersom de er i et avgrenset område bør man opprette et nytt målested der råkene er, ellers brukes et generelt målested for vannet.

Mye overvann Brukes når det er så mye overvann at en må regne med å bli våt eller få ising under skiene. Egentlig mer et problem enn fare. Vurder å skrive det i kommentarfeltet for Isdekning i stedet. Dersom overvannet er i et avgrenset område bør man opprette et nytt målested der problemet er, ellers brukes et generelt målested for vannet.
Økt vannføring Brukes lite. Bruk like gjerne kommentarfeltet under Isdekning.
Isen har løsnet fra land Dette er det en egen kode for i "Isdekning" som anbefales brukt. Men gjelder det bare et avgrenset område kan man vurdere å sette et nytt målested der isen har løsnet.
Innløpsosen er åpen Det er ganske vanlig at innløpsosen er åpen, så dette brukes kun når innløpsosen er uvanlig stor, helst at det er tynn is i et uvanlig stort område ved innløpsosen. Opprett et eget målested ved osen.
Utløpsosen er åpen Det er ganske vanlig at utløpsosen er åpen, så dette brukes kun når utløpsosen er uvanlig stor, helst at det er tynn is i et uvanlig stort område ved utløpsosen. Opprett et eget målested ved osen.
Annet Brukes dersom ingen av farene over dekker den faren du observerer. Beskriv da nærmere i kommentarfeltet. Er det en fare på hele vannet bruker du et eksisterende generelt målested, ellers oppretter du et nytt der faren er.
Ukjent Blir registrert dersom man ikke fyller ut feltet for faretegn. Unngå dette!

Du kan beskrive utbredelsen. Merk at en ikke sette noe her:

Akkurat her Brukes bare om man lagrer på et generelt målested, og faren er akkurat der det målestedet er plassert. Lagrer du på et eget nytt målested er det underforstått at det er "akkurat her".
På denne siden av vannet Faren er på denne siden av vannet, og underforstått tror observatøren at det ikke er en fare på den andre siden. Gir nyttig tilleggsinformasjon.
På dette vannet Unngå å bruke dette. Dette er selvsagt om man lagrer på et generelt målested, og oppretter man et nytt målested så betyr det at det ikke gjelder hele vannet.
Mange vann i nærheten Gir nyttig informasjon uten at man trenger å lage en isobservasjon på mange vann.

Tilbake til sider om lagring

Gå til nabosider