Hopp til hovedinnhold

Lagre isobs med Varsom Regobs

Appen "Varsom Regobs" er tilgjengelig gratis både for Iphone og Android. Her beskrives hvordan man lagrer en isobservasjon fra appen.

Før man i det hele tatt kan lagre noe må man opprette en bruker i Regobs. Man bør også ha en formening om hva en isobservasjon bør inneholde. Disse temaene kan du lese om her:

Appen tar deg gjennom prosessen steg for steg. Ved alle observasjoner må du være innlogget, det må bestemmes et målested og tidspunkt. Så kan du velge en eller flere av de andre elementene isdekning, istykkelse osv.:

Av isinformasjon innhold er det bare Isdekning (nå) som vi ber om at alltid fylles ut, og helst med et bilde.

Innlogging på Regobs

Først må du opprette en Regobs bruker (se lenke høyere opp). Når du åpner appen må du logge deg inn som Regobs brukeren din. Du forblir innlogget selv om du lukker Varsom Regobs, men ved nye oppdateringer av appen kan det kreves ny innlogging.

Dersom du glemmer passordet ditt er det i innloggingsvinduet en link til "Glemt passord". Der kan du motta nytt passord til epostadressen din.

Målested

Sjekk at du er i "Is"-modus. Det skal stå et issymbol øverst til venstre. Eventuelt klikk på det og velg "Is".

Du starter en registrering i Varsom Regobs appen med å trykke på det oransje pluss-symbolet i nedre høyre hjørne. Det dukker opp valget "Ny observasjon" som du klikker på. Eksisterende målesteder vil (etter litt tid) dukke opp som blå symboler med et knappenålsymbol. Kartet vil sentreres til der du er og det dukker opp et blått symbol med et øye på, som vil være målestedet dersom du ikke flytter det.

Du må nå vurdere om du kan gjenbruke et eksisterende målested, eller om du skal opprette et nytt.

Du har tre muligheter for valg av målested:

 1. Gjenbruk målested:
  Klikk på et av de blå symbolene med knappenålsymbol. Under bekreft observasjonspunkt vil det dukke opp navnet på det eksisterende målestedet. Klikk så på "Bekreft observasjonspunkt".
 2. Opprett nytt målested der du står:
  Da er markøren på riktig sted og du kan trykke "Bekreft observasjonspunkt". Brukes om man f.eks. står ved et farlig sted.
 3. Opprett nytt målested et annet sted:
  Ta fingeren på kartet og dra kartet. Det vil dukke opp en striplet linje mellom der du er og der målestedet plasseres. Når du er fornøyd med plasseringen av det nye målestedet klikker du på "Bekreft observasjonspunkt". Brukes om man står på land og sier noe om isforholdene ute på vannet, eller om man registrerer i ettertid fra et annet sted.

Dersom du ønsker at dette skal bli et varig målested som du senere kan lagre observasjoner på, så må det få et navn. Navnsettingen vi ønsker er tredelt: vann, beskrivelse, høyde. Beskrivelse tas bare med på vann hvor det er flere målesteder. Et eksempel er "Semsvannet v/Lo 143 moh".

For å sette et navn fra appen må du:

 • Klikke på "Vis detaljer" under knappen for "Bekreft observasjonspunkt"
 • Klikke på blyantsymbolet
 • Skrive inn stasjonsnavnet

Start registreringen:

Gjenbruk målested:

Nytt målested. Dra kartet til ønsket sted:

Tidspunkt

Når målestedet er satt må man sette tiden. Som regel er dette "Nå", og det settes som forslag av appen. Du kan endre tiden ved å klikke på tidspunktet og redigere. Angrer du kan du trykke på "Nå"-knappen og sette dagens tid. Når tiden er riktig klikker man på "Bekreft dato og tid".

Del med gruppe

Når målested og tidspunkt er satt har man en mulighet til å "Dele med gruppe". Dette er først og fremst aktuelt for grupper, som for eksempel ansatte på et kraftverk eller i en bedrift. Gruppen må først være definert, deretter kan man velge den her. På is brukes dette til å få oversikt over hvilke observasjoner en gruppe har gjort, og til å synliggjøre innsatsen til firmaer. Er man ikke med i en gruppe dropper man dette feltet.

Velg isinformasjon innhold

Nå velges elementer til isobservasjonen, som isdekning, istykkelse, faretegn, ulykke og notat (weblenker). På små mobilskjermer må man rulle ned for å se de siste elementene da de kan være skjult bak innsendingsknappen.

Det du registrerer i enkelttemaene lagres fortløpende automatisk. Når du er fornøyd kan du gå videre til neste tema ved å klikke på boksene nederst på siden, eller du kan gå tilbake til hovedsiden for isobservasjonen ved enten å klikke på venstrepilen øverst til venstre, eller rulle helt ned og klikke på "Tilbake til min observasjon".

Blir det rotete og du vil starte utfylling av et skjema på nytt så kan skjemaet nullstilles helt nederst på siden.

Isdekning

Isdekning med et bilde er det vi alltid ønsker at skal være med en isobservasjon. Spesielt ønskes informasjon i feltet Isdekning som beskriver isdekningen nå. Når du klikker på elementene dukker det opp valg. Under ser du eksempler fra Isdekning.

Bilder er veldig nyttig for andre og kan legges til fra alle temaene. I figuren under er det rød pil på hvor man skal trykke. Det dukker da opp valg hvor du kan ta et nytt bilde med mobilen eller velge et eksisterende bilde fra bildegalleriet ditt.

Istykkelse

Istykkelse krever ofte litt utstyr, men har du boret eller hogd hull i isen er vi veldig glad om du tar det med i isobservasjonen. Du må klikke på "+ Registrer islag" for hvert islag. Islagene lagres fra toppen og nedover. Også mellomliggende vannlag registreres som et islag. Bruk kommentarfeltet til å beskrive hvor mange hull du boret, kvaliteten på isen, eller annet som du tenker kan ha nytte for andre.

Snø og eventuell sørpe oppå isen er viktig informasjon, også om det er overvann. Klikk på linken under for flere detaljer.

Faretegn

Faretegn brukes kun dersom det er noe spesielt farlig å melde. Helt normale innløp og utløpsråker varsles ikke. Dette ber vi om for at isobservasjonen skal bli kort og lett å lese. Hvis du likevel havner på dette temaet, så unngå å krysse av for "Ingen faretegn observert". Det eneste unntaket er dersom det tidligere er rapportert om farer, men nå er de borte!

Bilder er spesielt nyttige ved rapportering av faretegn!

Isulykker/Hendelser

NVE fører statistikk med hendelser hvor folk går gjennom isen ufrivillig. Hovedkilden er aviser og sosiale medier, men det er svært ønskelig med rask egenrapportering for å unngå at redningsaksjoner settes i gang. Les mer om dette i linken nedenfor.

Bilder fra ulykkesstedet er nyttig da andre kan tenke gjennom hvilke vurderinger de ville gjort. Du kan også legge inn lenker til sosiale medier eller aviser.

Weblenker og tilleggsinformasjon

"Notat" brukes enten til å legge til en utdypende tekst, eller til å legge til weblenker til turrapporter, avisartikler, sosiale medier osv.

Ved utdypende tekst fylles "Beskrivelse" med tekst. En kan også legge til bilder her, som i alle temaer.

Ved innlegging av lenker blir det ryddigst å la være å skrive noe i "Beskrivelse" på hovedsiden for Notat. Klikk på "+ Legg til weblenke". I neste vindu setter du lenken inn i "URL", og i dette "Beskrivelse" feltet setter du inn teksten som skal vises i stedet for URL'en, f.eks. "Se turrapport". Du kan legge inn flere weblenker.

Send inn

Når man er ferdig med å legge inn isobservasjonen trykker man "Send inn" knappen. Under denne knappen er det en "Slett observasjon" knapp dersom man vil begynne helt på nytt.

Tilbake til siden om registrering

Gå til nabosider