Hopp til hovedinnhold

Lagre isobs med Regobs web

Før man i det hele tatt kan lagre noe må man opprette en bruker i Regobs. Man bør også ha en formening om hva en isobservasjon bør inneholde. Disse temaene kan du lese om her:

Websiden tar deg gjennom prosessen steg for steg. For å lagre en observasjon må du være innlogget, det må bestemmes et målested og tidspunkt. Så kan du velge en eller flere av de andre elementene isdekning, istykkelse osv.:

Av isinformasjon innhold er det bare Isdekning (nå) som vi ber om at alltid fylles ut, og helst med et bilde.

Innlogging på Regobs

Først må du opprette en Regobs bruker. Når du åpner websiden må du logge deg inn som Regobs brukeren din. Kryss av feltet "Forbli pålogget". Da er du pålogget i 14 dager, men ved oppdateringer av Regobs.no kan det kreves ny innlogging. Man kan se andres observasjoner uten å være pålogget, men for å kunne bidra på dugnaden må du registrere deg.

Dersom du glemmer passordet ditt er det en "Glemt passord" funksjon som sender en kode på epost for innlegging av nytt passord.

Oppstart

Utseende på Regobs.no vil avhenge av størrelsen på vinduet ditt. Du starter lagringen av en isobservasjon under temaet "Is". Velg så "Isobservasjoner og svekket is kart".

Målested

Man zoomer så inn på området man har observert isen og trykker på det oransje pluss-symbolet og velger "Ny isobservasjon". Det dukker da opp et nytt kart zoomet inn på senterposisjonen i ditt opprinnelige kart. Man må nå velge et målested, og du må vurdere om du kan gjenbruke et eksisterende målested, eller om du skal opprette et nytt.

Du har to muligheter for valg av målested:

Gjenbruk målested:

Gamle målesteder dukker opp som små symboler (se rød ring i figur under). Klikker man på en av dem blir det valgt som målested. Dette anbefales dersom observasjonen også er representativt for det gamle målestedet. Da får man en tidsserie og kan sammenligne med tidligere observasjoner.

Opprett nytt målested:

Det nye målestedet er din posisjon og er markert med et stort symbol (blå ring i figuren under). Du kan flytte det ved å klikke i kartet på riktig posisjon. Kartet kan dras til nye steder, og zoomes. Dersom du ønsker at dette skal bli et varig målested som du senere kan lagre observasjoner på, så må du skrive et navn i feltet "Navngi sted". Navnsettingen vi ønsker er tredelt: vann, beskrivelse, høyde. Beskrivelse tas bare med på vann hvor det er flere målesteder. Et eksempel er "Semsvannet v/Lo 143 moh".

Tidspunkt, gruppe og kilde

Tidspunkt:

  • Klikker du på "Nå" knappen velges tidspunktet nå.
  • Du kan sette datoen ved å klikke på kalendersymbolet. Et valgvindu dukker opp hvor du velger datoen. Du kan også skrive datoen direkte ved å klikke på datoteksten.
  • Tidspunktet kan settes ved å skrive over tallene som står der, eller bruke pilknappene, eller velge klokkesymbolet. Du kan også forflytte deg fra dato til time og til minutt ved å bruke tabulatortasten på tastaturet ditt. For eksempel "tab"-12-"tab"-0-"tab" vil fylle ut 12:00.

Del med gruppe:

Dette er først og fremst aktuelt for grupper, som for eksempel ansatte på et kraftverk eller i en bedrift. Gruppen må først være definert, deretter kan man velge den her. På is brukes dette til å få oversikt over hvilke observasjoner en gruppe har gjort, og til å synliggjøre innsatsen til firmaer. Er man ikke med i en gruppe dropper man dette feltet.

Kildeangivelse:

Dersom det ikke er du som har sett dette kan man angi hvor man har informasjonen fra. Eventuelt supplere i kommentarfeltet til Isdekning.

Når du er fornøyd går du videre ved å klikke på "OK. GÅ VIDERE".

Velg isinformasjon innhold

I neste skjermbildet dukker det opp et sammendrag av informasjonen du har lagt inn, og et kart med stedsinformasjon. Det er en "REDIGER"-knapp under kartet for å rette det du har registrert til nå, slik som sted og tid, og også en "SLETT"-knapp helt nederst for å slette hele observasjonen om man angrer.

Nå velges elementer i isobservasjonen, som isdekning, istykkelse, faretegn, ulykke/hendelse og notater (weblenker). Man jobber med ett element av gangen, og innholdet må enten lagres eller avbrytes før man kan trykke på et nytt tema.

I alle elementene, som ved målestedsinformasjonen, kan man rette lagret informasjon med "Endre" knapper og slette med "Slett" knapper. Disse knappene dukker opp når man trykker på blyanttegnet. Men det er en restriksjon på tid. Endringer må skje innen 48 timer. Endringer etter dette må utføres av databaseansvarlige. For is kan du sende epost til aask@nve.no, andre temaer til regobs@nve.no. Det er fint om du gjør dette hvis du oppdager feil. Vi retter med glede!

Isdekning

Isdekning med et bilde er det vi alltid ønsker at skal være med en isobservasjon. Det eneste unntaket er for isulykker og isproblemer (isganger osv.), hvor vi ønsker at en bare bruker skjemaet for "Ulykker/hendelser". Spesielt ønskes informasjon i feltet Isdekning som beskriver isdekningen nå. Når du klikker på elementene dukker det opp valg.

Bilder er veldig nyttig for andre og kan legges til fra alle temaene. Først velger man isdekning og fyller ut innholdet. Når man har lagret kommer man tilbake til hovedvinduet igjen, og en ser da at det dukker opp et felt hvor man kan lagre bilder, enten ved å klikke og få opp en "filutforsker", eller dra et bilde fra en annen "filutforsker" inn i dette feltet.

Etter at bildet er hentet legger man til bildeinformasjon ved å trykke på redigeringstegnet. Det dukker så opp en visning av valgene dine og mulighet til å legge til et eller flere bilder ved å trykke på "+ Legg til bilde". Sett fotografens navn og eventuell Copyright. Merk at ved opplastning aksepteres "Creative Common lisensen" som i praksis betyr at andre kan bruke bildet ditt i ikke-kommersiell virksomhet, for eksempel Isvarslingen. Du kan velge himmelretningen som fotografen ser (S = Fotografen ser mot sør), og legge til en bildetekst som i Iskart.no vil vises sammen med bildet. Selve bildet må være tatt allerede, du må ha rettighetene til bildet, og det må være lagret på en tilgjengelig disk. Bruker du websiden fra mobil kan du faktisk knipse et bilde, men da anbefaler vi egentlig Varsom Regobs appen. Når bildet er funnet og hentet vil en miniatyrutgave vises. Du må til slutt klikke på "Legg til" før bildet lagres i Regobs.

Lagring av bilder fungerer helt likt fra de andre temaene, som istykkelse osv.

Istykkelse

Istykkelse krever ofte litt utstyr, men har du boret eller hogd hull i isen er vi veldig glad om du tar det med i isobservasjonen. Du må klikke på "+ Legg til nytt islag" for hvert islag. Islagene lagres fra toppen og nedover. Også mellomliggende vannlag registreres som et islag. Bruk kommentarfeltet til å beskrive hvor mange hull du boret, kvaliteten på isen, eller annet som du tenker kan ha nytte for andre.

Snø og eventuell sørpe oppå isen er viktig informasjon, også om det er overvann. Dersom det er snøfritt er det viktig å sette snødybden = 0 cm, hvis ikke vet vi ikke om det er observert. Klikk på linken under for flere detaljer.

Faretegn

Faretegn brukes kun dersom det er noe spesielt farlig å melde. Helt normale innløp og utløpsråker varsles ikke. Dette ber vi om for at isobservasjonen skal bli kort og lett å lese. Hvis du likevel aktiverer dette temaet, så unngå å bruke "Ingen faretegn observert". Det eneste unntaket er dersom det tidligere er rapportert om farer, men nå er de borte!

Bilder er spesielt nyttige ved rapportering av faretegn! Du kan legge inn flere faretegn ved å gjentatte trykk på temaknappen "Faretegn".

I dagens web-versjon kan man ikke sette påvirket område, som man kan fra Varsom Regobs appen. Beskriv omfanget av faren i kommentarfeltet, f. eks. "På mange vann i nærheten".

Isulykker/Hendelser

NVE fører statistikk med hendelser hvor folk går gjennom isen ufrivillig. Hovedkilden er aviser og sosiale medier, men det er svært ønskelig med rask egenrapportering for å unngå at redningsaksjoner settes i gang. Les mer om dette i linken nedenfor.

Bilder fra ulykkesstedet er nyttig da andre kan tenke gjennom hvilke vurderinger de ville gjort. Du kan også legge inn lenker til sosiale medier eller aviser.

NVE samler også informasjon om isproblemer. Med det mener vi is som skaper problemer, som regel isganger i elver eller at is tetter elveløpet slik at vannet finner nye veier. Isproblemer lagres også i dette skjemaet. Under "Aktivitet" må du rulle forbi alle isulykkestypene før du finner isproblemene, som isgang, svellis osv.

Når man registrerer en isulykke eller et isproblem ønsker vi helst at bare dette skjemaet brukes. Bruk kommentarfeltet godt.

Web-lenker og tilleggsinformasjon

"Notater" brukes enten til å legge til en utdypende tekst, eller til å legge til weblenker til turrapporter, avisartikler, sosiale medier osv.

Hvis det er for lite plass i de andre temaene sine kommentarfelter, kan mer info skrives i feltet "Notat fra observasjonen". En kan også legge til bilder her, som i alle temaer. Muligheten dukker opp når tekst eller weblenke er lagret.

Ved innlegging av lenker blir det ryddigst å la være å skrive noe i "Notat fra observasjonen" på hovedsiden for Notater. Klikk på "LEGG TIL WEBLENKE". I neste vindu setter du lenken inn i "URL". Legg inn full adresse, også https://. I "Beskrivelse"-feltet setter du inn teksten som skal vises i stedet for URL'en, f.eks. "Se turrapport". Du kan legge inn flere weblenker.

Tilbake til siden om registrering

Gå til nabosider