Hopp til hovedinnhold

Istykkelse og bæreevne

Istykkelse er en av flere faktorer som bestemmer isens bæreevne.

Istykkelsen vil alltid variere noe på en innsjø, mest på store innsjøer og innsjøer med stor gjennomstrømning.

Men all is er ikke sterk is. Særlig sørpeis dannes i ulike kvaliteter, alt fra helt ubrukelig til nesten ståliskvalitet. Mange glemmer dette når de skal vurdere om isen er mulig å gå på.

Sprekker i isen kan også gi overraskelser, men det er hovedsakelig et problem når man går på is som bare akkurat er tykk nok. Sprekker er derimot et stort faremoment ved ferdsel med tyngre kjøretøy.