Hopp til hovedinnhold

Skredstigen: Yrkesutdanning snøskred

NVE og Snøskredvarslingen er avhengig av god kompetanse på observatører, varsler og fagpersoner som skal håndtere beredskap og kriser. Opplæringen er basert på en felles kursrekke som kalles skredstigen. 

Opplæringen er modulbasert og  kursene bygger på hverandre. Utover godkjent kurs forutsetter enkelte av kursene erfaring med observatørarbeid eller varsling. I tillegg arrangeres årlige fagsamlinger for aktive observatører og varslere, samt at vi har et system for oppfølging av observatører og varslere.

Kursoversikt

Redning

  • 2A Kameratredning (1/2 dag)

Ferdsel

Observasjoner

Varsling

Beredskap

Fagsamlinger

  • Årlig samling for observatører og varslere (2 dager)
  • Årlig samling for Varsomvenner (1 dag)

For å sikre jevn tilstrømning fra alle regioner, har NVE avtale med over 70 observatører. I tillegg er det omkring 40 ansatte i Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og NVE som utfører observasjoner eller er varslere.

Observatørene rekrutteres direkte av Snøskredvarslingen. I tillegg til å være lokalkjente i sitt område, har alle observatørene grunnleggende snøkjennskap og god erfaring med ferdsel i vinterfjellet, før de starter på opplæringen. Alle gjennomgår den samme opplæringen, uansett forkunnskaper. Snøskredvarslingen organiserer og drifter alle kursene med egne vegledere. Kursene er normalt åpne for aktuelle ansatte i NVE og  de med oppgaver i Snøskredvarslingen. 

Opplæringen er avgjørende for kvaliteten på varslene og observasjonene, men også viktig med tanke på egensikkerheten. Alle observatører får derfor opplæring i de metoder og verktøy Snøskredvarslingen benytter, i tillegg til opplæring i NVEs arbeids- og ferdselsmønster i forbindelse med observatørarbeid (for detaljer, se kursbeskrivelsene). Opplæringen er viktig for at varslerne skal ha høy kompetanse på utarbeiding av varslene etter en felles standard (Snøskredvarslingen har en vaktordning med fire varslere på jobb hver dag i sesong).