Hopp til hovedinnhold

4AI Observatørkurs Alpinanlegg

Innhold

Kurset er en opplæring i gjennomføring og registrering av grunnleggende observasjoner i terrenget. Grunnleggende snø/kunnskap og registrering av dette er sentrale emner.

 1. Skredvarslingen i Norge
 2. Grunnleggende snø- og skredkunnskap
 3. Gjenkjenne faretegn
 4. Bestemme skredtype, skredstørrelse og utløsningsårsak.
 5. Registrering av hendelser i skianlegg.
 6. Registrering av værforhold
 7. Registrering av snødekkeinformasjon
 8. Kunne anslå faregrad ved bruk av faregradsskalaen
 9. Angi mest utsatte høydenivå og himmelretning
 10. Bruk av regObs
 11. Egensikkerhet

Kursmål

Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å gjenkjenne og registrere grunnleggende vær-, snø- og skredobservasjoner. Deltakeren skal kunne anslå en lokal faregrad og angi mest utsatt terreng på bakgrunn av egne og andres observasjoner. Kurset skal gi innblikk i varslingsgruppens arbeid med det regionale varselet og forståelse for samspillet mellom observatør/lokal faregradsvurdering - regionalt varsel - bruker. Etter endt kurs skal deltakeren beherske de registreringsløsninger som benyttes i forbindelse med observatørarbeid.

Omfang

2 dager. Teoretisk og praktisk.

Deltagere

Kurset retter seg mot personer som arbeider som skipatrulje. Deltakerne må være i stand til å ferdes på ski i det terrenget som er naturlig skiterreng med utgangspunkt i heis.

Kostnader

Kurskostnadene, reise og opphold dekkes av deltagerne.

Vegledere

NVE

Forsikring

Deltakerne må selv ha gyldig forsikring eller være forsikret gjennom arbeidsgiver.