Hopp til hovedinnhold

Innhold

Kurset er en del av NVEs HMS arbeid og gir opplæring i NVEs arbeids- og ferdselsmønster i forbindelse med observatørarbeid. Kurset er sentralt i opplæringen innen observatørkorpsets sikkerhetskultur og bevisstgjøring omkring egen risiko i forbindelse med observatørarbeid. Kurset inneholder også modul kameratredning 2A, opplæring i grunnleggende kameratredning. Det gjennomføres test innen begge modulene. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått.

    1. Arbeidsmønster
    2. Klassifisering av terreng ATES
    3. Ferdselsmønster
    4. HMS i observatørkorpset
    5. Grunnleggende kameratredning

Kursmål

Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å velge ut og gjennomføre hensiktsmessige observasjonsturer. Deltakerne skal kunne lage en områdebeskrivelse for sitt område, med tilhørende ATES-vurdering. Deltakerne skal kunne gjennomføre grunnleggende kameratredning. Kurset skal også tjene som arena for erfaringsutveksling.

Omfang

4 dager. Teoretisk og praktisk.

Deltagere

Kurset retter seg mot personer som ferdes i snøskredterreng i arbeidssammenheng og som har egenerfaring fra slik ferdsel. Primært er kurset myntet på observatører knyttet til snøskredvarslingen som ikke er godkjente UIAGM-guider.

Kostnader

Kurskostnadene, reise og opphold dekkes av NVE for dem som har observatøravtale med NVE. For andre, etter avtale.

Vegledere

NVE

Forsikring

Deltakerne må selv ha gyldig forsikring