Hopp til hovedinnhold

Pro 3B - Feltkurs beredskap snøskred

Feltkurs beredskap snøskred er et ekspertkurs for fagpersoner som skal bidra ved beredskapshendelser forårsaket av snøskred. Denne delen er rettet mot personer som ventes bistå med faglige vurderinger basert på egne observasjoner i felt. Å bistå med gode skredfaglige råd i beredskapshendelser, vedrørende evakuering eller søk og redning, er en krevende oppgave med mye ansvar. Dette krever at fagpersoner er faglig sterke, godt opplært samt egnet og motivert for oppgaven.

Hovedinnhold i kurset

 • Erfaringer fra tidligere hendelser
 • Planlegging og gjennomføring av sikre feltobservasjoner.
 • Feltobservasjoner: fra avstand (vei, helikopter etc.), snødekkeundersøkelse, valg av hensiktsmessige steder etc.
 • Skredfarevurdering basert på feltobservasjoner.
 • Gjennomgang av realistiske scenarioer, med fullstendig gjennomførelse av faglige oppgaver og vurderinger i felt.
 • Faglig bistand: hva kan vi hjelpe til med i felt?
 • Eksempler for hvordan andre gjennomfører stedsspesifikk varsling.
 • Eksempler fra frivillige eller redningstjenesten der de har trengt skredfaglig bistand

Kursmål

 • Etter endt kurs skal deltakeren skal være i stand til å:
 • Planlegge og gjennomføre sikre feltobservasjoner.
 • Utføre skredfarevurdering for enkeltheng og spesifikke lokasjoner.
 • Forstå og vurdere prosesser som påvirker snødekkets stabilitet, samt anslå de aktuelle skredforholdene lokalt på bakgrunn av egne observasjoner.
 • Vurdere hvordan forskjellige skredproblemer vil påvirke situasjonen i spesifikke heng og lokasjoner.
 • Ha god forståelse for hvordan aktuell og fremtidig værsituasjon påvirker skredfaren i spesifikke heng og lokasjoner.
 • Vurdere hvor store skred kan bli gitt aktuell og fremtidig skredsituasjon, deres utløpsområde og identifisere sikre områder.
 • Være bevisst egne begrensninger og ha et reflektert forhold til hvilken type bistand de kan gi i en gitt situasjon.
 • Ha kjennskap til hvordan Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, frivillige og redningstjenesten arbeider ved en snøskredhendelse.

Omfang

4 dager (28 timer)

Deltakere

Kurset retter seg mot personer som skal bistå som fagperson ved beredskapshendelser forårsaket av snøskred, basert på egne feltobservasjoner og snødekkeundersøkelser. Kurset forutsetter inngående kunnskap innen temaene snøomvandling, prosesstenkning, skredlære, vær, terreng og hvordan disse faktorene påvirker skredfaren. Deltakerne bør ha erfaring fra skredfarevurdering på lokalt eller regionalt nivå. Det forutsettes også god kunnskap og erfaring innen terreng- og risikohåndtering. Det er krav om at deltakerne er trent innenfor kameratredning ved snøskred.

Kurset forutsetter gjennomført og bestått Fagkurs beredskap snøskred. Deltakere skal også ha gjennomført minimum 6 fullstendige observasjoner per år de to foregående årene. Personlig egnethet og motivasjon for å bistå skredfaglig i krevende situasjoner med mye ansvar er også viktig.

Deler av kurset vil bli gjennomført på ski. Kurset krever derfor at deltakere kan ferdes i fjellet på ski.