Hopp til hovedinnhold

Meterologi for snøskredvarslere

Innhold

Meteorologi er enkelt sagt læren om vær og klima. Meteorologi er et omfattende og komplekst fag som i praksis kombinerer teori fra flere naturvitenskapelige fagfelt. Hovedsakelig styres været av fluiddynamiske lover, men også termodynamikk og kjemi bidrar på grunnleggende nivåer til hvilket vær vi ender opp med.

Denne opplæringen skraper i overflaten av fagfeltet meteorologi. Kurset gir en enkel oversikt og forklaring på noen grunnleggende temaer som gir en litt dypere forståelse for hva som styrer været. Dette er kunnskap som er nyttig i en snøskredvarslers hverdag.

Opplæringsmodulen er delt inn i tre deler.

  • Del 1 er en teoretisk innføring i grunnleggende meteorologi.
  • Del 2 tar for seg været i Norge
  • Del 3 omhandler verktøy som snøskredvarslingen i Norge bruker for å sette seg inn i været fra dag til dag i varslingsarbeidet.

Kursmål

Etter gjennomført kurs (del 1 og 2) skal deltakerne ha en bedre forståelse av hvordan været utvikler seg og hvilke prosesser som styrer været. Dette vil gi et bedre grunnlag for å tolke værprognosene og bedre forstå hvilken usikkerhet som ligger der, og hvorfor.

Deltakerne skal også få en bedre forståelse av hvilke data og prognoser som ligger i verktøyene Snøskredvarslingen bruker i varslingsarbeidet. Styrker og svakheter ved ulike målemetoder og prognoserverktøy er sentrale tema.

Omfang

Ca 2 dager egenstudie av pensum.

1 dag kursdag med gruppeoppgaver og gjennomgang av caser.

Deltagere

Kurset er beregnet på snøskredvarslere i den regionale snøskredvarslingen, men er også relevant for andre fagpersoner som jobber med snø og snøskred.

Vegledere

Kurset er laget og holdes av fagpersoner fra MET