Hopp til hovedinnhold

Pro 2B - Fagkurs beredskap snøskred.

Fagkurs beredskap snøskred er et ekspertkurs for fagpersoner som skal bidra ved beredskapshendelser forårsaket av snøskred. Dette kurset tar seg for faglige vurderinger vi kan bistå med uten å selv gjennomføre feltobservasjoner. 

Hovedinnhold i kurset

 • Gjennomgang av beredskapsrutiner i NVE, tiltakskort, instruks og akuttavtalen.
 • Erfaringer fra tidligere hendelser
 • Vær og værutvikling basert på tilgjengelige verktøy
 • Tolking av snøobservasjoner
 • Generell skredfarevurdering basert på innhentet informasjon
 • Bruk av kart- og modelleringsverktøy for å estimere utløpslengder og utsatt terreng
 • Gjennomgang av realistiske scenarioer, med fullstendig gjennomførelse av faglige oppgaver og vurderinger.

Kursmål

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Være kjent med beredskapsrutiner i NVE og deres egen rolle ved en beredskapssituasjon.
 • Være kjent med tiltakskort og instruks.
 • Være kjent med eksempler på hvordan vi kan løse situasjoner og gi bistand til redningstjenester, frivillige og kommuner/fylker/etater.
 • Være kjent med værforhold som kan danne beredskapssituasjoner og hvordan man innhenter og evaluerer informasjon om vær.
 • Finne og tolke informasjon om snødekkestabilitet på Regobs.
 • Utføre en generell vurdering av skredfare i et område.
 • Bruke kartverktøy til å vurdere hvilket terreng og bebyggelse som kan være utsatt for snøskred i en spesifikk situasjon.
 • Gjennomføre vurderinger for evakuering og tilbakeflytting.
 • Gi faglig bistand i form av hvilket terreng og hvilke ruter som er skredsikre ved gitte forhold.
 • Være bevisst egne begrensninger og ha et reflektert forhold til hvilken type bistand de kan gi i en gitt situasjon.

Omfang

3 dager, lunsj til lunsj. (18 timer)

Deltakere

Kurset retter seg mot personer som skal bistå som fagperson ved beredskapshendelser forårsaket av snøskred, uten å innhente egne feltobservasjoner. Kurset forutsetter en god snøskredfaglig forståelse og evne til å analysere data. Det er ønskelig med inngående kunnskap innen temaene snøomvandling, prosesstenkning, skredlære, vær, terreng og hvordan disse faktorene påvirker skredfaren ved spesifikke lokasjoner.