Hopp til hovedinnhold

4B Videregående observatørkurs

Innhold

Kurset er en del av NVEs opplæring av observatører. Kurset forutsetter 4A observatørkurs og erfaring med observatørarbeid for snøskredvarslingen. Kurset er en anledning til å fordype seg i kunnskaper og ferdigheter man bruker i sitt arbeide som observatør. På kurset gjenoppfriskes grunnleggende temaer og det gås i dybden i utvalgte temaer i tillegg til at nye emner tas opp. Det gjennomføres en teoretisk test i modulen. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått.

Hovedinnhold i kurset:

  1. Bruk av ulike varslings- og observasjonsverktøy
  2. Vær og snøkjennskap og prosesstenkning
  3. Valg av hensiktsmessige steder for stabilitetsvurderinger
  4. HMS i observatørkorpset
  5. Valg og gjennomføring av observasjonsturer
  6. Nye metoder og verktøy

Kursmål

Etter endt kurs skal deltakeren skal være i stand til å forstå og vurdere prosesser som påvirker snødekkets stabilitet, samt anslå de aktuelle skredforholdene regionalt og enkelthengnivå på bakgrunn av egne og andres observasjoner. Denne forståelsen er forutsetningen for å kunne velge ut og gjennomføre hensiktsmessige observasjonsturer. Kurset skal gi innblikk i varslingsgruppens arbeid og forståelse for samspillet mellom observatør-varsel-bruker. Etter endt kurs skal deltakeren beherske de registreringsløsninger og verktøy som benyttes i forbindelse med observatørarbeid og varsling. Kurset skal også tjene som arena for erfaringsutveksling

Omfang

3 dager. Teoretisk og praktisk.

Deltagere

Kurset retter seg mot personer som arbeider som observatører knyttet til Snøskredvarslingen eller tilknyttet lokal varsling. Kurset forutsetter inngående kunnskap innen temaene snøomvandling, skredlære, vær, terreng og hvordan disse faktorene påvirker skredfaren. Erfaring i ferdsel på lagdelt vintersnø forutsettes. Deltagerne bør ha gjennomført kurs 4A og 3B, og minst en sesong med observatørarbeid.

Kostnader

Kurskostnadene, reise og opphold dekkes av NVE for dem som har observatøravtale med NVE. For andre, etter avtale.

Vegledere

NVE

Forsikring

Deltakerne må selv ha gyldig forsikring.