Hopp til hovedinnhold

5A Varslingskurs regional snøskredfare

Innhold

Kurset er en del av NVEs opplæring av snøskredvarslere.

Kurset er en opplæring i de metoder og verktøy skredvarslingen benytter for å lage regionale snøskredvarsler. Snøomvandling, snødekkets egenskaper og prosesser som påvirker dette er sentrale emner. Det gjennomføres praktisk øving/testing. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått.

Hovedinnhold i kurset:

  1. Målgrupper og deres behov
  2. Snøkjennskap og prosesstenkning. Skredproblemer. Bavarisk matrise.
  3. Bruk av ulike varslings- og observasjonsverktøy
  4. Arbeidsmetode og samarbeid
  5. Øving

Kursmål

Etter endt kurs skal deltakeren skal være i stand til å anslå de aktuelle skredforholdene i en region på bakgrunn av observasjoner og andre tilgjengelige datakilder. Deltakeren skal forstå, vurdere og videreformidle prosesser som påvirker snødekkets stabilitet på en pedagogisk og systematisk måte ved å bruke prosesstenkning og snøkjennskap.

Kurset skal gi innblikk i varslingsgruppens arbeid og gi forståelse for hva som skal til for å lage gode snøskredvarsler samt forstå samspillet mellom observatør – varsel – bruker.

Etter endt kurs skal deltakeren beherske de registreringsløsninger og verktøy som benyttes i forbindelse med observatørarbeid og varsling og være i stand til å produsere gode regionale snøskredvarsler.

Omfang

3 dager.

Deltagere

Kurset retter seg mot personer som er forhåndsutvalgt til varslingsjobben på bakgrunn av stilling og personlige kvalifikasjoner.

Kurset forutsetter minst observatørkurs 4a og ellers inngående kunnskap innen temaene snøomvandling, skredlære, vær, terreng og hvordan disse faktorene påvirker skredfaren. Erfaring i ferdsel på lagdelt vintersnø forutsettes.

Kostnader

Kurskostnadene, reise og opphold dekkes av NVE.

Vegledere

NVE