Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Tørken sprer seg i Sør-Norge

Publisert: 07.09.2021

Tørken på Vestlandet fortsetter, og har nå utvidet seg til Rogaland og vestlige deler av innlandet, Viken og Telemark. Hele Sør-Norge sør for Trøndelag begynner å bli uvanlig tørr for årstiden. Det er ventet nedbør inn mot helgen som kan bedre situasjonen. 

Lite vann i elven Etna i Etnedal kommune. Foto: Tommy Skårholen/NVE

Lav grunnvannstand og tørke i Sør-Norge

Varmt vær og lite regn de siste månedene har i en lengre periode ført til lav grunnvannstand og tørke på Vestlandet. Tørken har nå utvidet seg til Rogaland og Langfjella, dvs. de vestlige deler av innlandet, Viken og Telemark. Hele Sør-Norge sør for Trøndelag begynner å bli uvanlig tørr. Les tidligere publiserte nyhetssaker om tørken her:

Grunnvannsnivået er betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Sammenligner man observert grunnvannsnivå i perioden juli til september i 2021 og 2018 ser man også at enkelte målestasjoner på Vestlandet allerede er lavere enn, eller nærmer seg, laveste grunnvannsnivå observert under tørken i 2018. Den gang var det en kombinasjon av lite snø i fjellet, lite regn og høye temperaturer som førte til lav grunnvannstand og tørke i hele landet i perioden mai til august. Du kan lese mer om tørken i 2018 her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-hydrologi/torke-og-flomaret-2018/

Figuren viser en grunnvannnivået i Kyrkjestølane, Fana og Førde for hhv. 2021, 2020 og 2018. Klikk her for stor figur 

Figur 1: Grunnvannsnivå [m] i Kyrkjestølane, Fana og Førde fra 1. juli til 10. september i hhv. 2021, 2020 og 2018. 

NVE oppfordrer fortsatt til å vise aktsomhet

Lite nedbør kan føre til utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og generell vannforsyning. Selv om situasjonen ventes å bedret seg i store deler av Vestlandet, kan vi ikke avlyse tørken helt ennå, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

- Vi oppfordrer fortsatt eiere, som har hatt problemer med tørke tidligere, til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen de neste ukene. Storforbrukere av vann med egen vannforsyning, bør vurdere forholdregler for å sikre vannforsyningen. 

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet, og å unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene og til andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget. Les mer om dette på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Gråere og våtere utover uken

Meteorologisk institutt sier at det nå er ventet mer nedbør i det aktuelle området som kan bedre situasjonen noe. 

- Det er ventet mer nedbør på Vestlandet den nærmeste uken. Fra onsdag er det ventet mellom 60 – 100 mm på 24 timer i Møre og Romsdal, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder fra Meteorologisk institutt. Inn mot helgen er det ventet nedbør også lenger sør (10-100mm/3døgn) i de tidligere fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Figuren viser grunnvannstilstand 29.8, 5.9 og prognose for 12.9. Kartene viser at grunnvannstanden har sunket fra august til september, men prognoser for 12.9 viser en bedring.

Klikk her for større figur

Figur 2: Grunnvannstilstand i Sør-Norge hhv. 28. august, 5. september og prognoser for 12. september 2021. Kartet viser grunnvannstanden i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen.