Lavt grunnvannsnivå og liten vannføring i deler av Vestlandet og Trøndelag

Publisert:

Grunnvannsnivået er lavt og synkende i store deler av Vestland fylke, Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette fører til at det er liten vannføring i bekker og elver.

NVEs målestasjon i Førdeelv i Bremanger, Vestland fylke 22. juni 2021. Foto: Siri Ane Hestad, NVE

 

Per 5. august 2021 er det lav og synkende grunnvannstand fra Nord-Rogaland til sør i Nordland. Både beregnet grunnvannstand og målinger indikerer at det stedvis, særlig i indre strøk av Vestland fylke, Møre og Romsdal og Trøndelag, er svært lav grunnvannstand sammenlignet med normalen for referanseperioden 1981-2010. Svært lav grunnvannstand (dvs. under 5-persentil) betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Det er store kontraster i Sør-Norge. Mens grunnvannsnivået er svært lavt på store deler av Vestlandet og Trøndelag er grunnvannsnivået normalt eller høyere enn normalt i deler av Sørlandet og Østlandet, samt nord i Nordland og i Troms og Finnmark.

Årsaken til lavt grunnvannsnivå på store deler av Vestlandet og Trøndelag er at det har vært høy lufttemperatur som gir stor fordampning, og svært lite nedbør i juni og juli, sier seksjonssjef Hervé Colleuille. Lite nedbør, høy lufttemperatur og lavt grunnvannsnivå fører også til liten vannføring og lav vannstand i bekker og elver.

 

Lite vann kan føre til utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og generell vannforsyning

Lite nedbør har allerede ført til skogbrannfare i store deler av Vestland fylke og Møre og Romsdal. Ifølge Trønderbladet og Dagbladet er elvene Gaula og Sokna i Trøndelag stengt for fiske på grunn av lite vann og høy vanntemperatur. Kombinasjonen av en relativt snøfattig vinter og lite nedbør i sommer, fører også til utfordringer for småkraftverk som får redusert kraftproduksjon. Ifølge NVEs beregninger er fyllingsgraden i reguleringsmagasinene på Vestlandet og i Trøndelag per 1. august en del lavere enn normalt.

- Hvis dagens værtype med svært lite nedbør fortsetter utover i august kan dette føre til en rekke utfordringer for fiske, landbruk og vannforsyning tilføyer Colleuille.

- Situasjonen er pr. i dag ikke dramatisk når det gjelder vannforsyning. Vi har foreløpig ikke hørt om problemer, men vi oppfordrer likevel vannverkseiere og brønneiere i Vestland fylke, Møre og Romsdal og Trøndelag, som har hatt problemer med tørke tidligere, til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskap utover sommeren. Det gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk, som kan gå tomt for vann, tilføyer Hervé Colleuille. 

 

Varmt og tørt i juni og juli

Årsaken til den synkende grunnvannstanden i det aktuelle området skyldes tørt og varmt vær i juni og juli. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) sin månedsrapport for juni og juli har det på landsbasis vært henholdsvis 2,3 og 1,6 °C varmere enn normalen. I store deler av Vestlandet og Trøndelag var månedstemperaturen i juli mellom 2 og 3 °C over normalen, og månedsnedbøren mellom 10 og 50 prosent av normalen. Ifølge MET fikk en rekke stasjoner i Vestland fylke 70 - 80 prosent mindre nedbør enn normalen i juli.

Med nåværende værprognoser ventes det at grunnvannstanden vil fortsette å synke langsomt den nærmeste uken, sier Hervé Colleuille

Meteorologisk institutt sier at været vil holde fram å være relativt tørr i det aktuelle området.

- Det ventes lite nedbør den nærmeste uken, det tørre været gjør at situasjonen vil ikke bedre seg mye i Vestland, Møre og Romsdal, og Trøndelag, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik fra Meteorologisk institutt. Det blir også varmt og det kan komme en del vind som gjør at det blir fortsatt også skogbrannfare i det aktuelle området, tilføyer Gunnar Livik.

 

 

 

Klikk her for større kart

Kart over målt vannføring pr. 5. august 2021. Observasjonene er klassifisert på grunnlag av statistikk (persentiler) for målestasjonene. Beregnet og målt grunnvannstand pr. 5. august 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. 

Samleside hydrologiske sanntidsdata

Trykk her for å se både simulert og observert grunnvanntilstand på Senorge.no (Kilde Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt)

Trykk her for å lese mer om HBV-modellen

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657 hec@nve.no

Flomvarslingen, tlf. 404 36 000 (ikke SMS) flomvarsling@nve.no