Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge - 5. mai 2022

Publisert: 06.05.2022

Det er nå lav til svært lav grunnvannstand flere steder i landet. Spesielt gjelder dette indre snøfrie strøk, og langs kysten i Sør-Norge. Med dagens værprognoser ser det ut til at grunnvannstanden vil øke betydelig på Vestlandet i løpet av en ukes tid.

Figur 1. Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. april 2022 og 5. mai 2022. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Svært lav grunnvannstand i deler av Sør-Norge

I begynnelsen av mars var grunnvannstanden generelt normal til høy i hele landet etter en nedbørrik februar, sammenliknet med gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Lite nedbør i Sør-Norge i løpet av mars og spesielt april, kombinert med mindre snø østafjells enn normalt har medført at grunnvannstanden nå har sunket betydelig, spesielt i kystnære strøk. Modellert grunnvanntilstand (jf. figur 1) viser stedvis lav til svært lave verdier langs kysten og i indre snøfrie områder i Sør-Norge. Der det fortsatt er snø er grunnvannstanden stort sett normal for årstiden.

Kart over Sør-Norge med modellert og punktmålinger av grunnvannstand.

Figur 2. Modellert og målt grunnvannstand den 5.mai 2022. Målt grunnvannstand på Lindesnes og Kise er viste for 1. januar til 5. mai 2022. Se større figur av målinger på hhv. Kise og Lindesnes.

NVEs målinger av grunnvannstand viser at det er svært tørre forhold enkelte steder i Sør-Norge (jf. figur 2). På målestasjonen i Lindesnes har det aldri vært målt så lav grunnvannstanden på dagen 5. mai siden startene av målingene der i 1980. På målestasjonene på Kise, på Nes i Hedemarken er grunnvannstanden svært nær laveste målte verdi for 5. mai siden start av målingene her i 1978.

Les også vår nyhetssak om tørkesituasjonen i Sør-Norge på denne siden på nve.no.

Svært tørr april

Ifølge Meteorologisk Institutt (MET) sin månedsrapport for april 2022 (pdf) var april generelt tørrere og litt kjøligere enn normalen for Norge sett under ett. Mye tørrer enn normalen i deler av Sør-Norge, helt ned mot 5% av normalen for april for deler av Østlandet og Sørlandet.  På Østlandet og Sørlandet falt det fra 50 til 95 % mindre nedbør enn normalt. Faktisk satte drøyt 10 målestasjoner ny rekord for tørreste april i Sør-Norge (for stasjoner med mer enn 15 års drift). Enkelte steder kom det mer nedbør enn normalt for april. Enkelte målestasjoner i Møre og Romsdal, Trøndelag og i Troms og Finnmark fikk fra 50 til 100 % mer nedbør enn normalt. For hele landet sett under ett falt det 30 % mindre nedbør enn normalt.

Følg også METs varsel om skogbrannfare for de tørre områdene av Sør-Norge.

Lenker til relaterte tema:

Kontakt

Sjefingeniør Heidi A. Grønsten, hagr@nve.no