Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannsstatus i Norge – per 5. september 2021

Publisert: 06.09.2021

Det er fortsatt lav grunnvannstand på Vestlandet. Tørt vær i august har ført til at det nå også er lav, og synkende, grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Trøndelag har fått mer nedbør enn normalen for august, og har som følge av dette generelt høy grunnvannstand sammenlignet med normalen. I resten av landet er grunnvannstanden stort sett rundt normalen for årstiden.

Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 5. august og 5. september 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no

Lav grunnvannstand i store deler av Sør-Norge

Per 5. september er det lav grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Både beregnet grunnvannstand og målinger indikerer at det stedvis, særlig i Vestland fylke og Møre og Romsdal, er svært lav grunnvannstand sammenlignet med normalen for referanseperioden 1981-2010.

Svært lav grunnvannstand, dvs. under 5-persentil, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. Grunnvannsnivået i Rogaland og de vestlige deler av Innlandet, Viken og Telemark har også sunket i løpet av august, og er nå lavt til svært lavt sammenlignet med normalen. I resten av landet er grunnvannsnivået rundt normalen, men noe høy i deler av Trøndelag.

Klikk her for større kart

Også august ble varm og tørr i Sør-Norge

Trenden fra mai måned fortsatte hele sommeren i Sør-Norge, også august ble varmere og tørrere enn normalen ifølge Meteorologiske institutt (MET) sin månedsrapport. Mens månedstemperaturen for hele landet lå 0,4 °C under normalen, var den 1 °C over normalen på Vestlandet. I tillegg falt det 75 til 90 % mindre nedbør enn normalen ved flere stasjoner i Oslo, Viken, Vestfold, Telemark og Vestland. Til sammenlikning var det i Trøndelag både kjøligere (1,5 °C under normalen), og våtere. Flere stasjoner i Trøndelag fikk opp mot 100 % mer nedbør enn normalt.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt august 2021» (PDF) fra met.no.

Varmt vær og lite regn de siste månedene er årsaken til den lave grunnvannstanden på Vestlandet. Lav grunnvannstand og tørke på Vestlandet kan ha konsekvenser for fiske, kraftproduksjon, landbruk og generell vannforsyning. Les mer om tørken på Vestlandet her.

Usikre prognoser de kommende ukene.

Det er ventet noe mer nedbør fremover, men prognosene er usikre og det er usikkert hvor mye det vil bedre situasjonen i Sør-Norge. Vannverkseiere og brønneiere i utsatte områder, som har hatt problemer med tørke tidligere, oppfordres til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.