Hopp til hovedinnhold

Uvanlig lite vann fra Vestlandet til Troms

Publisert: 15.11.2023

Kaldt vær og lite nedbør de siste ukene har gitt uvanlig lav grunnvannstand, lite vann i elver og bekker, og lite snø i lavlandet langs kysten av Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og deler av Troms og Finnmark.

Til venstre: Beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand den 15. november 2023. Til høyre: Målt vannføring den 15. november 2023. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand og vannføring for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Kilde: senorge.no

Svært lav grunnvannstand og lite vannføring mange steder

Som figuren ovenfor viser, er grunnvannstanden og vannføringen i elver og bekker den 15. november 2023 stedvis svært lav i mange områder langs kysten fra Vestlandet til Nordland. Dette skyldes at det har vært et tørt og kjølig vær i oktober og hittil i november, med mindre nedbør og lavere temperaturer enn normalt. Det har også ført til at det er manglende snødekke mange steder i lavlandet under 400-500 moh hvor det vanligvis er snø på denne tiden.

- Situasjonen i midten av november er preget av stedvis lav eller svært lav, og synkende, grunnvannstand i store deler av Vestlandet, og nordover. Det lave grunnvannsnivået gir lite tilsig av vann til elver og bekker, sier hydrogeolog Hervé Colleuille.

Fortsatt kaldt vær og lite nedbør kan føre til frosset bakke og gjenfrosne bekker

Fortsatt kaldt vær og lite nedbør utover vinteren kan føre til frosset bakke og gjenfrosne bekker, Dette kan på sikt føre til en del utfordringer med blant annet vannforsyning, og lokale oversvømmelser ved plutselig væromslag med mye regn og snøsmelting.

- Hvis dagens værtype, med kulde og svært lite nedbør vedvarer de kommende ukene, vil grunnvannstanden fortsette å synke og tilsiget til elver avta ytterligere. Fortsatt kaldt og tørt vær, med lite snø, kan også føre til gradvis dypere tele i bakken og igjenfrosne bekker, noe som vi opplevde i starten av vinteren 2021, tilføyer Hervé Colleuille.

Tidlig vinteren 2021 opplevde vi en situasjon med såkalt vintertørke, som førte til isproblemer i vassdrag og vannknapphet. Flere vannverk i Nordland og Troms meldte da om problemer med vannforsyningen, flere grunne brønner gikk tomme for vann og vannledninger frøs. Du kan lese her mer om vintertørken 2021.

Les mer om vintertørke (2021), isproblemer i vassdrag og NVEs rolle.

Kontakt: Hervé Colleuille, hec@nve.no