Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms

Publisert: 29.01.2021

Usedvanlige lite nedbør så langt i vinter har ført til vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms. Svært lav grunnvannstand, lite vannføring i bekker, frost i bakken og is i elver skaper utfordringer flere steder.

Offosen mølle, Oppland. Foto: Ånund S. Kvambekk/NVE, Varsom Regobs

Oppdatert 11. feburar 2021

Svært lav grunnvannstand og lite vannføring mange steder

Mindre nedbør enn normalen i desember, januar og så lang i februar har ført til vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms. I lavlandet fra Vestland fylke til Troms er grunnvannstanden svært lav for denne årstiden. Det er også lite vannføring i bekker og små elver, og lite tilsig til vannmagasinene.

– Årsaken til lavt grunnvannsnivå, lite vannføring og dyp tele i bakken er en er usedvanlig tørr vinter med lite snø og svært lave temperaturer, sier seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille. 

Fra Nord-Vestlandet til Troms var det mange steder under 25 prosent av normal nedbør i desember og januar (Kilde: seNorge. MET-NVE)

Frosset bakke og gjenfrosne bekker skaper problemer

Det er rekordlite snø flere steder i Nord-Norge. Svært lave temperaturer kombinert med svært lite snø fører flere steder til dyp tele i bakken, noe som blant annet kan føre til frosne vannrør.

I sterk kulde og svært liten vannføring bunnfryser bekker og små elver. Dette kalles ofte svellis. Svellis i elver og bekker kan føre til oversvømmelser hvis det plutselig skulle bli mildvær med rask snøsmelting, eller om det komme mye regn.

Utfordringer for vannforsyningen i Nord-Norge

Stadig flere vannverk i Nordland og Troms melder om problemer med vannknapphet, flere grunne brønner går tomt for vann, vannledninger fryser. Dette skaper store utfordringer for vannforsyning, avløp, tilgang til slukkevann og for drift i enkelte settefiskanlegg.

– Hvis dagens værtype, med kulde og svært lite regn, fortsetter utover vinteren, vil grunnvannstanden fortsette å synke. Det kan føre til at flere vil oppleve utfordringer med tørre brønner. Dette gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk, sier Colleuille.

Med nåværende værprognoser ventes det at grunnvannstanden vil fortsette å synke langsomt de nærmeste ukene. NVE oppfordrer derfor vannverkseiere og brønneiere å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsynings­beredskapen utover vinteren.

Les mer her om vintertørke, isproblemer i vassdrag og NVEs rolle.