Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge - 5. juli 2022

Publisert: 07.07.2022

Deler av Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav til svært lav grunnvannstand. En varm siste del av juni førte til mye snøsmelting der det fortsatt var snø. Kombinert med til dels mye nedbør enkelte steder har dette ført til at det nå er høyere grunnvannstand enn normalt fra Vestlandet og til Nord-Norge.

Modellert grunnvannstand for Norge for 5. juni vs. 5. juli 2022.
Figur 1: Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. juni 2022 og 5. juli 2022. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Fra Trøndelag til Finnmark har det vært mer snø enn normalt, og vårsmeltingen fra siste del av mai og den markerte varmeperioden i slutten av juni har i tillegg til stedvis mye nedbør gitt bra tilsig og økning i grunnvannsnivået. Grunnvannstanden i Finnmarksvidda og Øst-Finnmark er tilbake til normalen da disse områdene har fått mindre nedbør enn normalen for juni etter at snøen forsvant der i begynnelsen av juni.

Fremdeles lav grunnvannstand i Sør- og Øst-Norge

Det kom noe nedbør østafjells i løpet av juni, men ikke tilstrekkelig til å løfte grunnvannstanden opp til normalnivå for årstiden. Det er særlig vinterens små snømengder som har gitt de tørre forholdene i lavlandet, og dette bekreftes av våre målinger spesielt langs kysten fra Lindesnes til Hvaler.  Det er heller ikke varslet vesentlig med nedbør i første halvdel av juli som ventes å fylle vesentlig på i disse områdene, selv om regnbyger nok kan ha en viss effekt lokalt.

Varm, og både våt og tørr juni

Relativt våtest var det i Innlandet og i Nordland med 50 % til over 100 % mer nedbør enn normalt. Relativt tørrest var det på enkelte stasjoner i Troms og Finnmark med rundt 50 til 70 % mindre nedbør enn normalt. Ifølge Meteorologisk Institutts månedsrapport for juni 2022 (pdf) var nedbøren i juni likevel nær normalen når man ser hele landet under ett. I tillegg var juni en varm måned, med en månedstemperatur for hele landet på 1,7 °C over normalen. For hele landet er måneden faktisk den 10. varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Varmest var det i Innlandet og Finnmark med over 2 °C over normalen.

Relaterte tema: