Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge - 5. November 2021

Publisert: 05.11.2021

Mye regn i oktober har ført til at grunnvannstanden flere steder er normal til høy for årstiden. Fra Møre og Romsdal og nordover har grunnvannstanden steget mye den siste måneden. I de områdene der det i begynnelsen av oktober ble observert lavt grunnvannsnivå, er nivået nå stort sett rundt normalen for årstiden.

Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. oktober og 5. november 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Klikk her for større figur

Grunnvannstanden tilbake til normalen i nord

I løpet av oktober har grunnvannstanden økt fra Møre og Romsdal og nordover. Grunnvannstanden har i disse områdene steget til rundt normalen, stedvis noe over. I Sør-Norge er det fortsatt normal til høy grunnvannstand, mens enkelte steder i høyereliggende områder har svært høy grunnvannstand for årstiden (se figur). I motsetning indikerer simulert grunnvannstand langs kysten av Sørlandet stedvis verdier under normalen. Flere av stedene på Østlandet med svært høy grunnvannstand i begynnelsen av oktober er nå tilbake til rundt normalen for årstiden.

Svært høy grunnvannstand, dvs. over 95-persentilen, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like høy. Svært lav grunnvannstand derimot, dvs. under 5-persentil, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

En svært våt oktober i det meste av landet

Ifølge Meteorologisk institutt (MET) sin månedsrapport for oktober har denne måneden vært den 3. våteste siden 1900. Årets oktober kan bare se seg slått av oktober måned i 1983 og 1967. Det falt på landsbasis 50 % mer nedbør enn normalt, og relativt våtest ble det i Sør-Norge. I Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet fikk enkelte stasjoner fra 100 til 150 % mer nedbør enn normalt. I Troms og Finnmark derimot var det både kjøligere og tørrere enn normalt med temperaturer 0,5-1 grad C under normalen, og 40 til 60 % mindre nedbør enn normalt.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt oktober 2021» (PDF) fra met.no.