Grunnvannstatus i Norge - 6. juni 2022

Publisert: 09.06.2022

Det er nå høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag, etter betydelig snøsmelting de siste ukene. På Vestlandet har også grunnvannstanden steget fra den svært lave tilstanden i begynnelsen av mai, og er nå på normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand.

Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. mai 2022 og 6 juni 2022. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Fra Trøndelag til Finnmark har det vært mer snø enn normalt, og vårsmeltingen fra siste del av mai har i tillegg til stedvis flom gitt godt med tilsig og sørget for normale til høye grunnvannsnivåer for årstiden. Lengst i nord beregner modellen stedvis svært høy grunnvannstand, men det er få målestasjoner til å verifisere disse beregningene.

     

Fremdeles lav grunnvannstand i Sør- og Øst-Norge

Det kom litt nedbør østafjells i månedsskiftet, men ikke tilstrekkelig til å løfte grunnvannstanden opp til normalnivå for årstiden. Det er særlig vinterens små snømengder som har gitt de tørre forholdene i lavlandet, og dette begynner nå å merkes også opp mot tregrensa i indre Agder og Telemark. Det er heller ikke varslet nedbør i første halvdel av juni som ventes å fylle vesentlig på, selv om regnbyger nok kan ha en viss effekt lokalt.

     

Kart og seks figurer

Utvikling i grunnvannstand (meter under bakken) for utvalgte stasjoner den siste måneden. Sort linje er målte verdier, grønne linjer representerer normalnivået (25.-75.persentiler).

     

Nedbørrekorder i mai

Ifølge Meteorologisk Institutts månedsrapport for mai 2022 (pdf) var mai nok en svært nedbørfattig vårmåned i store deler av Østlandet og sør i Trøndelag, dog ikke like tørr som april. Derimot var det i det meste av Nordland og Troms svært vått eller ekstremt vått. 13 målestasjoner i Nordland, Trøndelag og Vestland fylke satte nedbørrekord for mai. Dette i motsetning til syv stasjoner i Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken som satte rekord for tørreste mai måned. Nedbøren på Sør- og Østlandet i første del av juni har likevel bidratt til at varselet om skogbrannfare nå er nedgradert.

     

Relaterte tema