Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge - 5. desember 2021

Publisert: 07.12.2021

Grunnvannstanden langs kysten er lavere enn normalt, spesielt i Sør-Norge. I Troms og Finnmark er det stort sett normal grunnvannstand for årstiden.

Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. november og 5. desember 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Klikk her for større figur

Normal til lav grunnvannstand i store deler av landet

Grunnvannstanden er i starten av desember generelt lavere enn normalt langs kysten og høyere enn normalt i fjellet i Sør-Norge.

I begynnelsen av november var det normal til høy grunnvannstand for årstiden i store deler av landet. Noe mindre nedbør enn normalen for november har ført til lav til svært lav grunnvannstanden enkelte steder, spesielt rundt Oslofjord og langs kysten helt opp til Finnmark. Det er tørrt vær og kuldegrader de siste 10-15 dagene som har ført til synkende grunnvannstand langs kysten.

Svært lav grunnvannstand, dvs. under 5-persentil, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. Svært høy grunnvannstand derimot, dvs. over 95-persentilen, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like høy.

Værmessig ble november omtrent som normalen, men ekstra våt i Trøndelag

Ifølge Meteorologisk institutt (MET) sin månedsrapport for november var gjennomsnittlig månedstemperaturen for hele landet lå -0,1 °C under normalen, sammenliknet med perioden 1991-2020. For landet sett under ett falt det 5 % mindre nedbør i november, sammenlignet med perioden 1991-2020.

Tørrest ble det på Østlandet, hvor det ble målt 50-75 % mindre nedbør enn normalt. Våtest ble det i Trøndelag og Møre og Romsdal, hvor det ble målt fra 100-200 % mer nedbør enn normalt. 20.-25. november ble spesielt våt i Trøndelag og deler av Møre om Romsdal. Høyeste døgnnedbør var 94 mm, og ble målt ved Søvatnet, Heim i Trøndelag. Hele 13 nedbørstasjoner i dette området målte ny november-rekord for døgnnedbør i løpet av disse dagene.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt november 2021» (PDF) fra met.no.