Hopp til hovedinnhold

Grunnvannstatus i Norge – 5. November 2022

Publisert: 14.11.2022

Tørken er definitivt over etter påfylling av mye regn i Sør-Norge. Grunnvannstanden er nå relativt normal til høy for årstiden i hele Norge

Figur 1. Kart over viser beregnet grunnvannstand, hhv. 5. september, 5. oktober og 5. november 2022. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Fra vannmangel til overskudd av grunnvann

Flere episoder med mye regn har gradvis fylt opp grunnvannsmagasiner de siste månedene. I vår og sommer var grunnvannsnivået svært lavt i store deler av Sør-Norge. Det lave grunnvannsnivået ga lavere tilsig av vann til elver og vannmagasiner enn normalt. Uvanlig lite vann i Sør-Norge rammet vannkraftproduksjon, og situasjonen var også enkelte steder utfordrende for landbruk, båtferdsel og vannforsyning.

I løpet av to måneder har situasjonen snudd helt om, fra svært lite vann til mye vann i store deler av Sør-Norge. Perioden med lave eller svært lave grunnvannstandsnivåer er nå over. I starten av november er nivåene relative normale, høye eller svært høye enkelte steder for årstiden. Grunnvannstanden er spesielt høy i Sør-Norge øst for Langfjella og i Finnmark som følge av fortsatt høye temperaturer og mye regn de siste ukene. 

Høstnedbør gir økende grunnvannsstand i Sør-Norge

Grunnvannsnivåene nå er generelt økende som følge av påfylling fra høstnedbøren, etter en lang periode fra november 2021 til i sommer med avtakende grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) har vi hatt typisk høstvær fra slutten av september. Mange lavtrykk har kommet inn fra vest og gitt mye regn på Vestlandet, men også øst for Langfjella. I oktober fikk Østlandet normal nedbørmengde for måneden, mens Agder fikk ca. 15 % mer enn det som er vanlig, ifølge månedsrapporten fra MET.

Forbedret situasjon også i store deler av Europa

Store deler av Europa var rammet av en tørke denne sommeren. Tørken er omtalt som den verste tørken på 500 år. I løpet av høsten har situasjonen også forbedret seg på det europeiske kontinentet. Ifølge det europeiske observatoriet for tørke (EDO) berører tørken i oktober ca. 20 %, mot ca. 45 % av det europeiske kontinentet i august.

Utvikling i grunnvannstand (meter under bakken) for utvalgte stasjoner de siste 6 måneder. Sort linje er målte verdier, grønne linjer representerer normalnivået (25.-75.persentiler).

Figur 2. Utvikling i grunnvannstand (meter under bakken) for utvalgte stasjoner de siste 6 måneder. Sort linje er målte verdier, grønne linjer representerer normalnivået (25.-75.persentiler). Klikk på bildet for større figur.

Kontaktperson:

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657, hec@nve.no

Relaterte tema:

Tidligere nyhetssak om tørke: Nyheter | Varsom.no

Tidligere grunnvannastatus: Nyheter | Varsom.no

Lær om tørke: Tørke - NVE

Les mer om grunnvann: Grunnvatn - NVE