Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Uvanlig lite vann i Sør-Norge - historisk tørke i Europa.

Publisert: 11.09.2022

Mens deler av Sør-Norge opplever uvanlige lite vann i elver og vannmagasinene, er store deler av Europa rammet av en tørke som kan være den verste på 500 år.

Lavvannstand i Sperillen ved Buttingsrud camping. Foto: Heidi Anette Grønsten/NVE, 14. august 2022

Store deler av Europa er rammet av en historisk tørke

Store deler av Europa opplever nå det som sannsynligvis er den verste tørken på 500 år. I løpet av sommeren har den forverret seg og berører i slutten av august cirka 40 prosent av det europeiske kontinentet, ifølge en rapport fra det europeiske observatoriet for tørke (EDO). Det er Vest- og Sentral-Europa som er verst rammet.

- Årsaken til tørken er vedvarende mangel på nedbør, kombinert med en rekke hetebølger siden våren, sier hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille.

Noen av konsekvensene er tørre elver, rekordstore skogbranner, stans i vannkraftverk, redusert avling og vannrasjonering. Tørken har satt fisk, fugleliv og økosystemene fare. Også Sør-Norge er berørt, men ikke like kraftig som resten av Europa. Sist gang Norge opplevde en ekstrem tørke var i 2018, med en varm og tørr periode fra mai til begynnelsen av august.

Tørke- og flomåret 2018 - NVE

Uvanlig lite vann i deler av Sør-Norge

Uvanlig lite nedbør vinteren og våren 2022 (figur 1) har gitt svært lav grunnvann- og vannstand i flere innsjøer og elver på Østlandet og Sørlandet denne våren. Til tross for at snøsmeltingen og flere regnepisoder ga noe påfyll til grunnvann og vannmagasiner lokalt, har sommerens høye temperaturer og relativt lite nedbør Østafjells opprettholdt tørken i store deler av Sør-Norge. I begynnelsen av september er området med lav grunnvannstand i ferd å utvide seg gradvis til hele Sør-Norge (figur 2 og 3).

- Situasjonen i starten av september er preget av stedvis lav eller svært lav og synkende grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Det lave grunnvannsnivået gir også lavere tilsig av vann til elver og vannmagasiner, sier hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille.

På målestasjonene i Lindesnes og Evje i Agder, Bø i Telemark, Kise i Hedmark har det aldri vært målt så lav grunnvannstand i starten av september siden målingene startet i 1980.

Mindre alvorlig tørke i Norge

I motsetning til sommeren 2018, da tørken rammet hele Sør-Norge, er det kun deler av Sør-Norge som nå opplever å ha lite vann. Konsekvensene er også mindre alvorlige enn i 2018.

- I løpet av våren og sommeren 2022 har tørken periodevis ført til gress-, lyng og skogbrannfare i store deler av Sør-Norge. Tørken har også hått konsekvenser for båtferdsel og landbruksvanning i flere av de store innsjøene på Østlandet, der vannstand var mye lavere enn normalt i starten av våren, sier Colleuille.

Lite snø og regn har også ført til lavere tilsig til vannmagasinene enn vanlig. Vannstand i noen store innsjøer som Sperillen og Randsfjorden, er fortsatt langt under normalvannstand, forholdvis 1.6 og 1.1 m under normal vannstand. Flere av de store vannkraftmagasinene i Sør-Norge merker også tørken.

Vannmangel rammer vannkraftproduksjon

I de sørlige prisområdene NO1, NO2 og NO5 ligger magasinfyllingen under medianen for denne tiden av året.

- Hvordan situasjonen utvikler seg fremover avhenger rett og slett av været. Vannmangelen i bakken og i vannmagasinene er stor, sier Colleuille.  

Les om det tørre året 2021/22 og tilsig til vannkraftmagasiner og magasinstatistikken.

Lite vann i kraftmagasinene og i elvene har ført til lavere vannkraftproduksjon i Europa. Lite vann i de store elvene i Vest- og Sentral-Europa fører også til store utfordringer for kjølesystemer til kjernekraftverk.

Ingen store nedbørsmengder i sikte

Værprognosene fra Meteorologisk institutt viser lite tegn til nedbør i inneværende uke i Sør-Norge. Det er håp om noe mer regn fra neste uke, men ikke nok til å endre den pågående tørken i Sørøst-Norge.

- Neste uke blir været preget av lavtrykksaktivitet fra vest. Dette vil etter hvert gi mest regn på Vestlandet og i Agder, men det ventes ikke store nedbørmengder. Minst nedbøraktivitet ser det ut til å bli fortsatt på Østlandet, sier statsmeteorolog Per Egil Haga fra Meteorologisk institutt.

- Prognosene for midten av september (uke 38) er usikre, men mest sannsynlig fortsatt lavtrykkspreget som gir nedbør nær normalen i Sør-Norge denne uken, kanskje litt over normalen på Vestlandet, tilføyer Haga.

Figur 1. Kartene viser hvor mye nedbør det har kommet, i perioden november 2021 til og med august 2022, sammenlignet med hva som er vanlig (1991-2020) for den aktuelle måneden. Kilde: senorge.no - Klikk på bildet for større figur.

Figur 2. Kartet på venstre viser simulert og observert grunnvannstand den 08.09.2022 sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Kartet på høyere viser observerte vannføring i elver den 08.09.2022. Kilde: NVE - senorge.no - Klikk på bildet for større figur.

Figur 3. Kartene viser grunnvannstand sommer 2018 og 2022 sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell basert på værobservasjoner og -prognoser pr. 09. september 2022. klikk på bildet for større figur.

Kontakt

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657, hec@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21), tlf. 40 43 60 00 (ikke sms), flomvarsling@nve.no

Pressetelefon, tlf. 489 97 667 (ikke sms), pressevakt@nve.no