Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge – 5. august 2022

Publisert: 08.08.2022

Det er stadig høyere grunnvannstand enn normalt i store deler av Nord-Norge og Trøndelag. På Møre og Vestlandet sørover til Sognefjorden har grunnvannstanden økt etter en våt juli. Lenger sør på Vestlandet har grunnvannstanden sunket til normalt nivå. Sør- og Østlandet har fremdeles stedvis lav eller svært lav grunnvannstand, med størst reduksjon i nordlige deler av Innlandet fylke.

Figur 1: Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. juli 2022 og 5. august 2022. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Nå på sommeren er det nedbør og fordampning som dominerer grunnvannsutviklingen; selv om det på Saltfjellet og på Møre har ligget igjen noe snø i høyfjellet også i juli. Høyere temperaturer og mindre nedbør i Sørøst-Norge enn på Vestlandet og i Nord-Norge har opprettholdt det store bildet av en tørkesituasjon i sørøst, og våtere forhold nord og vest for vannskillet.

Fremdeles lav vannstand i Sør- og Øst-Norge

Det er lav vannføring i de fleste vassdrag i Viken, Vestfold og Telemark, vestlige Innlandet og østlige Agder fylker, mens tidligere Hedmark og Vest-Agder har mer normalt tilsig. De fleste av de store innsjøene østafjells har fått brukbart påfyll av snøsmelting og ligger litt under normalvannstand. Unntaket er Randsfjorden som ikke har tilsig fra vestlige fjellområder der det var tilnærmet normale snømengder, og som har ligget langt under normalvannstand i hele sommer.

Figur 2: Utvikling i grunnvannstand (meter under bakken) for utvalgte stasjoner den siste måneden. Sort linje er målte verdier, grønne linjer representerer normalnivået (25.-75.persentiler).

Nedbørekstremer i juli

Ifølge Meteorologisk Institutts månedsrapport for juli (pdf) var juli «svært våt» langs store deler av kysten fra Rogaland til Finnmark, og «ekstremt våt» spesielt i deler av Møre og Romsdal, Troms og Finnmark. Måneden var også «svært tørr» i deler av Sør-Norge, med mindre områder hvor det var «ekstremt tørt». For hele landet sett under ett kom det omtrent 30% mer nedbør enn normalt i juli. Enkelte stasjoner i Troms og Finnmark målte over 200 % mer nedbør enn normalt, mens det på enkelte stasjoner i Vestfold og Telemark og Viken kom 80 % mindre nedbør enn normalt.

Relaterte tema: