Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge 15. juni 2023

Publisert: 16.06.2023

Mindre nedbør i deler av Sør-Norge enn normalen de siste to månedene har ført til at det nå stedvis er lav grunnvannstand langs kysten på Sør-Vestlandet og Østlandet. I fjellet og i deler av Troms og Finnmark har nedbør og snøsmelting gitt grunnvannstand rundt normalen, men stedvis noe høy for årstiden.

Figur 1. Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 15. mai 2023 og 15.juni 2023. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Normal til lav grunnvannstand i kystnære områder i Sør- og Øst-Norge

Trenden de siste ukene har vært synkende grunnvannstand i store deler av landet, med unntak av der det fortsatt er påfyll fra snøsmelting. Det er nå generelt normal til lav grunnvannstand for årstiden langs hele kysten og i lavlandet, med unntak av i fjellet og i Nordland og Troms der grunnvannstanden generelt fortsatt er høy for årstiden (jf. figur 1).

Mai var tørr i sør og våt i nord

Hovedårsaken til nedgangen i grunnvannstand i østlige deler av Sør-Norge skyldes mindre nedbør enn normalen for mai. I tillegg har varmt vær med høy fordampning i begynnelsen av juni bidratt til å forsterke nedgangen der det ikke lenger er snø.

Ifølge målingene til Meteorologisk Institutt (MET) var mai en nedbørfattig måned i østlige deler av Sør-Norge, spesielt på Østlandet og i Innlandet fylke. Østlandet fikk generelt 60 % mindre nedbør enn normalt, men enkelte steder opp mot 75-80% mindre. I Nordland derimot ble mai en svært våt måned, med 90% mer nedbør enn normalt. For hele landet samlet var det 5 % mindre nedbør enn normalt.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt Mai og vårsesongen 2023» (PDF) fra met.no.

Fortsatt synkende grunnvannstand mange steder neste uke

Værprognosene for kommende uke viser ikke nedbør av betydning for de østlige delene av Sør-Norge, selv om regnbyger kan ha en viss effekt lokalt. Dermed vil grunnvannstanden generelt fortsette å synke her. Unntaket er der det snø igjen, der vil snøsmelting fortsette å gi påfyll til grunnvannet. Med dagens værprognoser vil Vestlandet og Midt-Norge få noe regn som vil bidra til å heve grunnvannstanden.

Vannverkseiere og brønneiere langs kysten i Sør-Norge som har hatt problemer med tørke tidligere, oppfordres til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.

Norgeskart med målt og modellert grunnvannstand og grafer fra utvalgte målestasjoner

Figur 2. Utvikling i grunnvannstand (meter under bakken) for utvalgte stasjoner  siden 1.mai og til 15.juni 2023. Sort linje er målte verdier, grønne linjer representerer normalnivået (25.-75.persentiler). Klikk på bildet for større versjon. Kilde: Senorge.no

Relaterte tema