Hopp til hovedinnhold

Landbrukstørke i deler av Sør-Norge, men ikke generell vannmangel

Publisert: 20.06.2023

Varmt vær, og usedvanlige lite nedbør de siste 2 månedene har ført til at det nå er til stor skogbrannfare og knusktørr jord i deler av Sør- og Østlandet. Det er foreløpig ikke vannmangel i grunnen, vannmagasinene og elvene, men lite regn kan skape utfordringer utover sommeren.

Illustrasjonbilde – Foto: Joel Dunn, Unsplash.com

Lite regn de siste to månedene har både ført til økt skogbrannfare og utfordringer for landbruket i deler av Sør-Norge.

Skogbrannfare, vanningsrestriksjoner og utfordringer for landbruket

Lite nedbør de siste to månedene har både ført til økt skogbrannfare og utfordringer for landbruket i deler av Sør-Norge. Flere kommuner på Sør- og Østlandet har allerede innført vanningsrestriksjoner som følge av et økende vannforbruk. Årsaken til disse restriksjoner er ikke vannmangel. Utfordringen er ofte en kombinasjon av økt forbruk og tekniske utfordringer, samt behovet for å sike tilgang på nok vann dersom det blir skogbrann.

Fravær av nedbør, og stor fordamping som følge av høye temperatur, har også ført til knusktørr jord i skog og mark i store deler av lavlandet på Sør- og Østlandet. For bøndene er dette en uheldig situasjon som kan gi mindre fôrproduksjon og dårligere avlinger.

Det er noen likheter mellom nå og været vi opplevde tørkesommeren 2018. Tørken førte blant annet til skogbranner, dårlige avlinger for jordbruket, tomme brønner og drikkevannsmagasiner, og en anspent energisituasjon. Det er været fremover som vil avgjøre hvor alvorlig tørken blir i år.

Landsbrukstørke, men ikke grunnvannsmangel

- Selv om grunnvannstanden er raskt synkende flere steder i lavlandet, er det fortsatt betydelig vannreserver både i grunnen, i elvene og innsjøene på Sør- og Østlandet. Det er stort sett normal vannføring i de store elvene og normal vannstand i vannmagasinene i disse områdene, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Grunnvannstatus i Norge 15. juni 2023 | Varsom.no

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge ligger nå på normalt nivå for årstiden. På grunn av den pågående snøsmeltingen i fjellet øker fortsatt fyllingsgraden i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Det er fortsatt en del snø som skal smelte i høyfjellet, og som vil gi mye vann til vannmagasinene og de store elvene de nærmeste ukene.

Det tørre været fortsetter

Værprognosene fra Meteorologisk institutt viser noe nedbør i neste uke, før det deretter blir tørrere igjen.

- De siste værprognosene tyder på at det kan komme noe nedbør av betydning i Sør-Norge i neste uke, men at det vil være stor variasjon hvor mye som kommer. Lokalt kan tørken dempes noe. Uken deretter ser igjen tørr ut på Øst- og Sørlandet, men det er sannsynlighet for noe nedbør på Vestlandet og i Midt-Norge, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt

Fravær av nedbør kan skape utfordringer utover sommeren

Årsaken til tørken er den nedbørfattige våren i store deler av Sør- og Østlandet. Ifølge Meteorologisk institutt falt det 60% mindre nedbør enn normalt på Østlandet i mai. Juni ser også ut til å bli tørrere enn normalen for både Østlandet og Sørlandet. Det er foreløpig ikke vannmangel, men grunnvannstand er stedvis rask synkende og svært lav. Det er også lite vannføring i de små elvene i lavlandet.

- Dersom regnet uteblir de neste ukene, vil grunnvannstand synke ytterligere og nå svært lave nivåer, noe som vil også føre til lavere vannføring i elvene og bekker, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Når det er tørt og mindre vann i marken enn normalt må man vise aktsomhet og unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene, og til andre som har behov for vannuttak lenger nede i vassdraget. Tørke og lav vannføring kan skape problemer for fisk og annet dyre- og planteliv.

– NVE oppfordrer alle som tar ut vann fra et vassdrag, til å opptre aktsomt. Dette gjelder særlig vanning i forbindelse med jordbruk. Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt for ansvarlige etater å innføre sparetiltak og restriksjoner i løpet av sommeren. Hvis vi får en situasjon med vannmangel er det Statsforvalteren som har ansvar for fordelingen av vann, tilføyer Hervé Colleuille.

NVE oppfordrer alle som tar ut vann fra et vassdrag til å opptre aktsomt - NVE

Månedsnedbørsavvik i mars, april, og mai 2023. Kilde: seNorge.no
Månedsnedbørsavvik i mars, april, og mai 2023. Kilde: seNorge.no (Klikk på bildet for å få et større bilde).