Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge - 5. oktober 2021

Publisert: 06.10.2021

Grunnvannstanden i Sør-Norge har steget mye den siste måneden, spesielt øst for vannskillet. Mye regn i slutten av september har ført til normal til høy grunnvannstand for årstiden i store deler av Østlandet. Fra Møre og Romsdal og nordover er det derimot stort sett fra normal til lav grunnvannstand for årstiden.  

Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. september og 5. oktober 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Betydelig økt grunnvannstand i store deler av Sør-Norge

Grunnvannstanden har generelt økt på Vestlandet i løpet av september. I begynnelsen av september var det var det lav til svært lav grunnvannstand for årstiden i store deler av Sør-Norge, spesielt på Vestlandet (se figur). Nedbøren i løpet av september har bedret situasjonen på Vestlandet, og den har ført til at grunnvannstanden øst for vannskillet nå mange steder er høy til svært høy for årstiden.

Svært høy grunnvannstand, dvs. over 95-persentilen, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like høy. Svært lav grunnvannstand derimot, dvs. under 5-persentil, betyr at det i gjennomsnitt over en lang periode går 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

September ble generelt varm og tørr, men våt på slutten i Sør-Norge

I følge Meteorologisk institutt (met.no) ble gjennomsnittlig månedstemperaturen for hele landet lå 0,6 °C over snittet, sammenliknet med perioden 1991-2020.For landet sett under ett kom det 15 % mindre nedbør i september, sammenlignet med perioden 1991-2020. Tørrest ble det i Agder, hvor det ble målt 65 til 80 % mindre nedbør enn normalt. Våtest ble det i Troms og Finnmark og deler av Innlandet, hvor det ble målt fra 50 til opp mot 100 % mer nedbør enn normalt. Overgangen til oktober ble spesielt våt på Sør- og Østlandet. Høyeste døgnnedbør var 125,9 mm, og ble målt på Lifjell i Vestfold og Telemark den 28. september.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt september 2021» (PDF) fra met.no.