Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge – 5. mars 2022

Publisert: 08.03.2022

Grunnvannstanden er nå stort sett normal til høy for årstiden i hele landet.

Figur 1. Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. februar 2022 og 5. mars 2022. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Normal til høy grunnvannstand i store deler av landet

I starten av mars er grunnvannstanden generelt normal til høy i hele landet, sammenliknet med gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Dette skyldes at det har vært en våt høst og vinter så langt. Modellert grunnvanntilstand (jf. figur 1) vist på Senorge.no viser stedvis noe for lave verdier fra Troms og sørover, og noe for høye verdier i fjellet i Sør-Norge sammenliknet med målt grunnvannstand.

Relativ varm og våt februar

Ifølge Meteorologisk Institutt (MET) sin månedsrapport for februar 2022 (pdf) var gjennomsnittlig månedstemperatur for hele landet 1,1 °C over normalen sammenliknet med perioden 1991-2020. Mens februar var litt kaldere og tørrere enn normalen i deler av Nord-Norge, var den en del våtere og varmere enn normalen med opptil 3-4 °C i deler av Østlandet. For landet sett under ett falt det 20 % mer nedbør enn normalen. De største avvikene ble registrert på stasjoner i Sør-Norge med 100-150 % mer nedbør enn normalen. I Nord-Norge ble det registrert 50-75 % mindre nedbør enn normalen for februar.

Nedbørrik vinter så langt

For hele landet har det falt 10 % mer nedbør enn normalen for vintermånedene desember, januar og februar. I desember falt det 25 % mindre nedbør enn normalen, mens i januar og februar henholdsvis 45 % og 20 % mer nedbør enn normalen. Relativt våtest var det i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland som også nå stedvis har mer snø enn noen gang målt de siste 40 år. Les om snøforhold per 1. mars for hele landet i egen nyhetssak på varsom.no.