Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Nyhetsarkiv

Viser 20 nyheter fra nyhetsarkivet

Hva er slukhull og åthull?

Slukhull og åthull er små eller store hull i isen som oppstår etter mildvær eller store snøfall. Hullene kan være skjult av snøen på isen.

Publisert: 25.01.2023 Nyheter - Isvarsling

Isforhold i juleferien 2022 – Vanskelig å oppdage tynn is

De fleste små vann er nå is- og snødekte i hele landet, og mange av de minste vannene har farbar is. November var mild i Sør-Norge, og mange litt større vann er nylig islagt. Her er det viktig å være forsiktig, da det kan være store variasjoner i istykkelsen på samme vann. Når snøen skjuler isen er det vanskelig å oppdage overganger til tynnere is, og sjansen for å gå gjennom isen øker.

Publisert: 23.12.2022 Nyheter - Isvarsling

Østlandet: Stor fare for å gå gjennom isen

Varierende tykkelse på islagte vann gjør det vanskelig for selv erfarende skøyteløpere å vurdere forholdene. NVE oppfordrer alle til å sjekke istykkelsen ofte, gå sammen med andre og at man har med seg ispigger, istav og kasteline.

Publisert: 12.12.2022 Nyheter - Isvarsling

Husk ispigger og kasteline når du skøyter på islagte vann

Etter en usedvanlig lang kuldeperiode er det mye is på vannene i år. Selv om mange vann fortsatt vil være farbare i vinterferien, må man være forsiktige på de store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. NVE oppfordrer alle til å tenke på sikkerhet før de legger ut på islagte vann.

Publisert: 19.02.2021 Nyheter - Isvarsling

Isvarslingen 2020/21 er startet

Isvarslingen har startet sesongen igjen. En gjennomgang av landet vårt viser islegging på de aller minste vannene over 800 moh i nord og 1500 moh i sør.

Publisert: 02.10.2020 Nyheter - Isvarsling

Hvem forulykker på is?

NVE har registrert isulykker siden 2006. I denne perioden har hele 52 personer omkommet. Vi har nå fininndelt ulykkene etter type ferdsel. Det viser seg at hele 65 % av de omkomne gikk til fots, kjørte snøskuter eller fisket på isen. Hittil i vinter er det tre omkomne, en snøskuterkjører og to isfiskere.

Publisert: 15.05.2020 Nyheter - Isvarsling

Is på vann - Påska 2020

Det går mot vår og isen på kystnære vann i lavlandet fra Nordland og sørover svekkes raskt. Særlig svekket er isen langs kysten fra Trøndelag til Østlandet. I påskefjellet er det derimot ennå gode isforhold i hele landet.

Publisert: 03.04.2020 Nyheter - Isvarsling

Kjenner du "svekket is" - kartet for islagte vann?

Det er fortsatt uvanlig store svake partier med svak is på vannene i lavlandet helt nord til Nordland, etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting. Dette gjelder spesielt der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder også overføringer av vann i forbindelse med kraftverk og reguleringer. Kartet med svekket is på Iskart.no gir deg informasjon om hvor dette er et problem.

Publisert: 26.02.2020 Nyheter - Isvarsling

Hold avstand til innløp, utløp og trange sund

Etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er det nå uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

Publisert: 14.02.2020 Nyheter - Isvarsling

Flere skøyteulykker i trange sund

Det er nå betydelig svakere is enn i en kaldere vinter der vann strømmer under isen. Sist helg registrerte vi fem hendelser hvor skøyteløpere gikk gjennom isen på slike steder

Publisert: 17.01.2020 Nyheter - Isvarsling

Is på vann - jula 2019

Mildvær og snøsmelting har tæret på isen i lavlandet. Med kaldere vær i romjulen, islegges vannene på nytt, men vær tålmodig til isen er tykk nok er oppfordringen fra Isvarslingen! 

 

Publisert: 23.12.2019 Nyheter - Isvarsling

Nå smelter isen i lavlandet i sør

Det er stor fare for å gå gjennom isen i lavlandet i Sør-Norge. Mildvær tærer på isen fra oversiden, og særlig på Østlandet er det stor vannføring som tærer på isen også fra undersiden.

Publisert: 22.11.2019 Nyheter - Isvarsling

Ingen dødsulykker sist vinter ved ferdsel på is

Siden vinteren 2006/07 har det omkommet personer på is hver vinter, i gjennomsnitt nesten 4 personer pr vinter. Men sist vinter var det for første gang i nyere tid ingen som omkom.

Publisert: 07.10.2019 Nyheter - Isvarsling

Isen i påska 2019

Det går mot vår og isen er svekket i lavlandet nær kysten fra sør i Troms og sørover. Særlig svekket er isen på Vestlandet der det er registrert isfrie vann helt opp til 500 moh. For påskefjellet er det derimot ennå gode isforhold i hele landet.

Publisert: 12.04.2019 Nyheter - Isvarsling

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuken

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning.  Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Publisert: 15.02.2019 Nyheter - Isvarsling

Isforholdene i juleferien 2018 – store variasjoner i lavlandet

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele landet. Mange vann er islagte med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen. Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader fra Agder til Troms i lavlandet, som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips. Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg.

Publisert: 21.12.2018 Nyheter - Isvarsling

Stor interesse for skøyting på islagte vann på Østlandet

De siste ukers lave temperaturer, samt fravær av snø, har gitt økt interesse for skøyting på islagte vann på Østlandet. I det minste om vi skal tolke besøksstatistikken for isvarslingen på varsom.no.

Publisert: 20.01.2017 Nyheter - Isvarsling

Sikkerhetsutstyr på isen

Skulle uhellet være ute er riktig sikkerhetsutstyr viktig. Ispigger, kasteline, isstav og tørre klær i vanntett pose. Det er enkelt og det kan redde liv.

Publisert: 18.01.2017 Nyheter - Isvarsling