Hopp til hovedinnhold

Isforholdene i juleferien 2018 – store variasjoner i lavlandet

Publisert: 21.12.2018

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele landet. Mange vann er islagte med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen. Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader fra Agder til Troms i lavlandet, som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips. Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg.

Snøfall på tynn is

På Østlandet snødde det på tynn is på de fleste vann i lavlandet 7.–8. desember. Bare de aller minste vannene hadde fått farbar is. Ennå presses det vann opp av hull i isen og hindrer videre isvekst på deler av isflaten. Snøen gjør det vanskelig å vurdere faren. Vi har allerede hatt skiløpere gjennom isen, så man må tenke sikkerhet.

Barn på isen

-Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres, sier Ånund Kvambekk fra isvarslingen ved NVE.

Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

 

Ser du andre på isen?

Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. Ikke fall for fristelsen til å gå ut etter dem uten tilsvarende kunnskaper og sikkerhetsutstyr.

 

Sikkerhet

På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann.

”Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning, og flere ifølge, kan man strekke grensen nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig”, står det på Isskolen på varsom.

Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge, hold avstand, og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Husk at du også kan redde andre! Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

 

Sjekk på nytt ved skillelinjer

Det er vanlig at isleggingen begynner ved land og at isen derfor har ligget kortere og er tynnere lenger ute på vannet. Sjekk derfor istykkelsen flere ganger på vei utover isen. På snøfri is ser en ofte fargeforandring i isen eller en forhøyning etter bølgeskvulp når man beveger seg mot is med annen tykkelse. Sjekk alltid istykkelsen på nytt ved slike skiller. Lyse «gardiner» i isen kan også brukes til å vurdere istykkelsen. «Gardinene» er sprekker i isen med luft, og isen er minst like tykk som «gardinene».

 

Hva skjer med isen når mildværet kommer?

Is smelter sakte og tåler en god del mildvær. Den smelter raskest når det blåser kraftig, og nedbør gir mer vann i bekkene og svekker isen raskt ved alle innløp, utløp og i trange sund.

 

Iskart.no som planleggingsverktøy og regObs.no for å dele informasjon

regObs er en app som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I regObs kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg.

- Denne informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler og den kan brukes av andre som skal planlegge tur, sier Kvambekk.

Informasjonen kan du se på kartet iskart.no. Kartet viser alle isobservasjoner som er gjort i regObs i hele Norge, og det er avmerket med rødt hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.