Høyeste varsel i dag

Ma
? ? ?
1 1 1
3 3 3

Situasjonsrapport Veslemannen 04.07.2015

Fjellpartiet Veslemannen, som er en liten del av det ustabile fjellet Mannen, har hatt en liten økning i bevegelsene i øvre del det siste døgnet. Bevegelsene i øvre del er omkring 5-7 mm/døgn. Små bevegelser i nedre del. Faregraden er moderat (gul).

Veslemannen, a small sector of the large unstable rockslope failure Mannen, have experienced a small increase in displacement in the upper part the last day. The movements are now around 5-7 mm/day. There are only small movements in lower part. The hazard level is moderate (yellow).

Dagsrapporter fra Veslemannen.