Møre og Romsdal, Nordland og Troms: Se ekstra info under fanene flom og jordskred.

Høyeste varsel i dag

Ti On To
? ? ?
1 1 1
1 1 1

Moderat/gult farenivå for Veslemannen