Se viktig informasjon under fanene flom og jordskred.

Høyeste varsel i dag

Ma Ti On
? ? ?
1 2 1
1 1 1

Dagsrapport Veslemannen 03.08.2015

Fjellpartiet Veslemannen har igjen hatt en svak økning i bevegelse siste døgn. Bevegelsene i øvre del er nå rundt 6 mm/døgn. Små bevegelser i nedre del, rundt 2 mm/uke. De økte bevegelsene relateres til nedbør over lengre tid. Faregraden er moderat (gul).

Veslemannen has again an small increase in displacement in the upper part the last day. The movements in this part are now about 6 mm/day. Limited movements in lower part, about 2 mm/week. The increased movements might relate to precipitation over time. The hazard level is moderate (yellow).

 Dagsrapporter fra Veslemannen.