Høyeste varsel i dag

Fr
? ? ?
1 1 ?
1 1 ?

Dagsrapport Veslemannen 08.10.2015 - Farenivå gult

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Bevegelsen er avtagende og ligger på rundt 0,5 - 1 cm pr døgn i øvre del, og litt under 1 cm pr. uke i nedre del. Faregraden er moderat/gul.

Veslemannen is a small sector of the large unstable rockslope Mannen. The movements are decreasing and are around 0,5 - 1 cm/day in the upper part and less than 1 cm/week in lower part. The hazard level is moderate/yellow.

Se alle dagsrapporter fra Veslemannen her.