Se viktig informasjon under fanene flom og jordskred

Høyeste varsel i dag

Ti On To
? ? ?
1 1 1
1 1 1

Dagsrapport Veslemannen 28.07.2015

Bevegelsen i fjellpartiet Veslemannen, som er en liten del av det ustabile fjellet Mannen, har minket sakte de siste ukene. Bevegelsene i øvre delen er 4-5 mm/døgn og 2 mm/uke i nedre del. Faregraden er fortsatt moderat (gul).

Veslemannen, a small sector of the large unstable rockslope failure Mannen, have a very gradual decrease in velocity the last weeks. The movement in the upper part is 4-5 mm/day and 2 mm/week in the lower parts. The hazard level is still moderate (yellow).  

Dagsrapporter fra Veslemannen.