Høyeste varsel i dag

Ma
? ? ?
1 1 1
1 1 1

Dagsrapport Veslemannen 10.10.2015 - Farenivå gult

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Hastighetene holder seg tilnærmet uendret med 1 cm pr døgn i øvre del, og litt under 1 cm pr. uke i nedre del. Faregraden er moderat/gul.

Veslemannen is a small sector of the large unstable rockslope Mannen. The movements are about 1 cm/day in the upper part and less than 1 cm/week in lower part. The hazard level is moderate/yellow.

Se alle dagsrapporter fra Veslemannen her.