Vestlandet: Se viktig informasjon under fanene flom og jordskred.

Østlandet: Se viktig informasjon under fanene flom og jordskred

Høyeste varsel i dag

Ma
2 2 ?
1 1 1
1 1 1

Sist oppdaterte isvarsel