Høyeste varsel i dag

Ma
? ? ?
1 1 1
1 1 1

Dagsrapport Veslemannen 04.09.2015

Fjellpartiet Veslemannen beveger seg omtrent 2 mm/døgn i øvre del og i overkant av 2 mm/uke i nedre del. Faregraden er moderat (gul).

Veslemannen have movements around 2 mm/day in the upper part and slightly above 2 mm/week in the lower parts. The hazard level is moderate (yellow).

Se alle dagsrapporter fra Veslemannen her.