VARSOM: IS

Feilmelding om iskartet:
En versjon av iskart.no hadde en feil som nå er rettet. Bildet ble stående å flimre. Da nettlesere lagrer nettsider som er åpnet (caching), kan versjonen med feil dukke opp selv om feilen er rettet. Da må du foreta en oppfrisking av innholdet. På de fleste nettlesere med windows fungerer Ctrl-F5 (Altså Ctrl-knappen inne mens du trykker på F5-knappen, og trykk gjerne flere ganger). Noen nettlesere har bare F5. Dette er uansett lurt å gjøre rutinemessig for å sikre at du har siste versjon. Gi tilbakemelding til aask@nve.no om du fortsatt har problemer.

LandsoversiktLandsoversikt torsdag 22. mars 2018
De mest variable isforholdene finner vi i fortsatt i kystnære strøk på Vestlandet. Der er det is på de fleste vann, men svært mange har områder med for tynn is og i mildværsperioder har det vært smelting nedenfra der vann strømmer under isen. Vær spesielt oppmerksom på dette ved innløp, utløp og i trange sund. Husk også at på samme vann er det store forskjeller i istykkelse. Sjekk isen nøye, og regn med at isen har lagt seg til forskjellige tider. Det har vært flere isulykker på Vestlandet i mars.

På Østlandet er det mye snø og mest skiføre på vannene. Det aller meste er islagt og farbart, men de største og dypeste innsjøene i lavlandet har ennå isfrie områder eller er nylig islagt. På kysten sør i Østfold er isen snøfri og påvirket av vårsolen.

På Sør- og Vestlandet er det mye usikker is nær kysten, og vårsolen kan svekke isen ytterligere der den er snøfri. Over ca 300-400 moh er isforholdene bedre, men som alltid er det usikkert der vann strømmer under isen, som ved innløp, utløp og i trange sund. I fjellet er det særlig områder med kraftverksutbygging som har dårlige isforhold.

Fra Trøndelag og nordover er det ikke kommet særlig mye nedbør og det har vært stort sett minusgrader. Dette er gunstig for istilvekst. I hele landsdelen regner vi med at isen er farbar, med unntak av de store og dype innsjøene i Trøndelag. Men husk at strøm under isen og kraftverksutbygginger kan svekke isen også i denne regionen.

Sjekk isen nøye, og på nytt ved hver skillelinje. Vil du prøve skøyter på tynn is bør du absolutt skaffe deg isstaver. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Video som viser eksempel på skillelinjer på snøfri is. Når kulda kommer tilbake er dette særlig aktuelt for ytre lavlandsstrøk på Vestlandet.

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier