Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 24. mars 2017
Snøen har smeltet på vannene under ca 200-300 moh og isen er i nedbryting. Litt vekk fra Oslofjorden er isen tykk også på lavtliggende små og mellomstore vann, særlig vest og nord for fjorden, og det vil ta tid før isen mister bæreevnen. Det vil alltid være forskjeller fra vann til vann, og isen går først på store vann, vann med gjennomstrømning og grunne myrvann. Den snøfrie isen endrer karakter til våris og mister bæreevnen. Skal du på ski i høyden er isen generelt god, og fokus må rettes mot å unngå steder med strøm under isen. Der er isen alltid svekket.

På Vestlandet og Møre- og Romsdal er våren kommet til lavlandet. Isen har enten smeltet eller fått klare våristeg med redusert bæreevne.

Isforholdene blir bedre når man går nordover, og en finner farbar is på små vann til havsnivå i indre strøk fra Trøndelag. Ytterst på kysten er det mer variabelt. De største lavlandsvannene fra Nordland og sørover er enten isfrie eller har betydelige farlige partier. Vårløsningen er der i startfasen.

I Troms og Finnmark, samt i fjellet i resten av landet er de fleste vann farbare.

Det ventes betydelig varmere vær i neste uke fra Nordland og sørover, størst varme i sør. Dette vil skyte fart på vårløsningen i lavlandet, men nattefrost forsinker prosessen i innlandet. Fra Trøndelag og nordover er det også snø på mange lavlandsvann som må smelte først. I fjellet samt Troms og Finnmark ventes små endringer i isforholdene.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Våris har liten bæreevne. Isen endrer struktur til avlange vannfylte iskrystaller med liten binding mellom krystallene, såkalt stavis. Ved belastning knuser den lett og det ligger igjen en haug med isstaver.
Arkivfoto: Ånund Kvambekk, Eikeren 18 moh, 18. april 2013.

Nyhet! Iskartet på mobil

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier

Kontakt isvarslingen