VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 7. desember til fredag 14. desember

Det har vært en mild uke med betydelig smelting av is i lavlandet i Sør-Norge helt opp til og med Nordland. Særlig er isen svekket langs land og der vann strømmer under isen, som ved innløp, utløp og i trange og grunne sund. Snøfall dekker nå mye tynn is i lavlandet

De største lavlandssjøene er ennå stort sett isfrie, og det er stor variasjon i istykkelsen på små og mellomstore vann.

I fjellet var det litt kjøligere og mye av nedbøren kom som snø. Isen hadde allerede blitt ganske tykk før nedbøren kom, så mange fjellvann er farbare. Men de dypeste vannene er ennå isfrie eller har tynn is.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

I isvarslene for hvert område finner du våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!


Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Isen legger seg ofte til ulik tid selv på samme vann. Overgangen mellom is av ulik alder, og dermed ulik tykkelse og bæreevne, er ofte synlig. Det kan være en liten forhøyning på isen, men oftest synlig som en fargeforandring. Sjekk alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje.

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier