VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 15. februar til fredag 22. februar

Sør for Nordland har mildvær med regn svekket isen den siste uken, særlig i lavlandet i vest. Mellomstore og store vann i lavlandet er ennå isfrie eller har usikker is fra Østlandet til og med Nordland. I fjellet er isen stort sett farbar, men i Sør-Norge kan de aller dypeste ennå ha usikker is.

Det er meldt urolig vær med varmegrader og perioder med nedbør i lavlandet i hele landet sør for Nordland. Vi venter derfor økende vannføring og full isløsning i lavlandet fra Trøndelag og sørover, men i Trøndelag og på Østlandet er det trolig bare kysten som får full isløsning.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region

Ved skøyting trenger man kunnskap om hvordan isen har lagt seg og man må ha nødvendig sikkerhetsutstyr som ispigger, kasteline og tørre klær i en pose, om man skulle falle gjennom isen.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under våre viktigste ferdselsråd for årstiden, som du finner under de detaljerte isvarslene for hvert område. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!
 

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Aktuelt ferdselstips

Isen legger seg ofte til ulik tid selv på samme vann. Overgangen mellom is av ulik alder, og dermed ulik tykkelse og bæreevne, er ofte synlig. Det kan være en liten forhøyning på isen, men oftest synlig som en fargeforandring. Sjekk alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje.

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier