Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Kjenner du "svekket is" - kartet for islagte vann?

Publisert: 26.02.2020

Det er fortsatt uvanlig store svake partier med svak is på vannene i lavlandet helt nord til Nordland, etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting. Dette gjelder spesielt der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder også overføringer av vann i forbindelse med kraftverk og reguleringer. Kartet med svekket is på Iskart.no gir deg informasjon om hvor dette er et problem.

Kartutsnittet over viser overføringen fra Trehørningen til Helgeren i Nordmarka ved Oslo. Kilde: Iskart.no.

Innløp, utløp og trange sund kan man finne fra et vanlig kart, men kraftverk kan påvirke isen på svært overraskende steder om man ikke er lokalkjent. NVE har derfor i samarbeid med kraftverkseierne lagd et kart som viser steder der isen vanligvis er svekket. Dette kartet vises som bakgrunn på Iskart.no som er et produkt i Varsom-familien. Iskart.no gir deg også isobservasjoner som isdekning og istykkelse.

Fargeleggingen representerer forholdene i en normal vinter, så i årets milde vinter må man regne med at isen er svekket i et enda større område enn angitt i kartet. Hold derfor ekstra god avstand i år! Husk også at vann som ikke er påvirket av vassdragsinngrep også kan ha svake områder, men de er ikke fargelagt.

Ellers oppfordrer NVE deg til å bidra med dine isobservasjoner så andre kan se dem på Iskart.no.