Hopp til hovedinnhold

Is på vann - Påska 2020

Publisert: 03.04.2020

Det går mot vår og isen på kystnære vann i lavlandet fra Nordland og sørover svekkes raskt. Særlig svekket er isen langs kysten fra Trøndelag til Østlandet. I påskefjellet er det derimot ennå gode isforhold i hele landet.

Vårisdannelsen er kommet langt på Steinbruvannet 258 moh i Oslo. Foto: Kjetil Melvold

 

Dårlige isforhold i lavlandet og skogsområdene i Sør-Norge
Det blir en annerledes påske på mange av oss i år, hvor man i hovedsak har påskeferie i egen kommune. Vi oppfordrer til å vise særlig varsomhet, fordi vi er bekymret for isen på vann i lavlandet og bynære områder i Sør-Norge. I disse områdene forventer vi stor påskeutfart og isforholdene er svært variable, sier Kjetil Melvold, som er isvarsler i NVE.

Vi ser vårisdannelse på islagte vann uten snø på. Hvis vi får mye sol og isen gradvis brytes ned vil solstrålene endre iskrystallene til vertikale nåler med dårlig bæreevne og stort vanninnhold, såkalt våris eller stavis. Bærevnen til våris er vanskelig å vurdere og avtar ettersom den faste delen av isen blir tynnere og tynnere. Isen kan bære på formiddagen etter nattekulde, men kan på kort tid miste bæreevnen når temperaturen stiger utover dagen. På grunn av alt smeltevannet i vårisen er den mørk av farge.

- Unngå derfor mørk is om våren, fortsetter Melvold.

Se de detaljerte isvarslene for å se hvor høyt man må for å finne upåvirket is, men husk at isen svekkes dag for dag.

Minst 10 cm fast is
De siste dagene har vi hatt noen kalde netter. Dette forsinker nedbrytingen noe, men utover i påsken får vi temperaturer godt over frysepunktet. Dette gjør at bindingen mellom iskrystallene blir svakere. Om man borer eller hogger med øks vil man raskt gjenkjenne svekket is da denne er myk og dårlig bundet til resten av isen. Under dette kan man ha fast og mindre påvirket is, hvis vårisdannelsen ikke har kommet for langt.

Det bør være minst 10 cm tykk fast is for å ferdes på isen, men husk at istykkelsen på samme vann vil variere mer utover våren, så legg inn enda større marginer.

Det er svært vanskelig å komme seg opp igjen om man går gjennom på dårlig våris. Gå flere sammen med god avstand og ha med kasteline/tau for sikker redning. Besøk Isskolen for å lese mere om våris og vårisdannelse.

Påskefjellet
Vi er ikke bekymret for isen i påskefjellet, her er det generelt gode isforhold. Men vi har hatt enn mild vinter med mye snø, så vannføringen er større enn vanlig, sier Melvold.

Den milde vinteren gjør at alle steder der vann strømmer under isen, slik som ved innløp og utløp og i trange sund, har ekstra store områder med svekket is i år. Hold ekstra god avstand til strømutsatte områder. Bruk kart til å finne innløp, utløp og trange sund.

Strøm kan også oppstå ved oppdemming og overføring av vann ved kraftverksutbygginger, noe en ikke ser på vanlige kart. Da anbefaler vi et besøk på nettsiden iskart.no hvor en ser påvirkete områder som røde felter. Gå alltid utenom disse, oppfordrer Melvold.

Nord-Norge
I Nord får vi en kald værtype. Isen er for det meste farbar, men noe svekket i lavlandet nær kysten i Nordland. Vi har hatt enn mild vinter med mye snø, så vannføringen er større enn vanlig.  Dette gjør at alle steder der vann strømmer under isen, slik som ved innløp og utløp og i trange sund, samt i elver, har ekstra store områder med svekket is i år. Hold ekstra god avstand til strømutsatte områder.

Ferdselsråd
På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann. På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Iskart som planleggingsverktøy og regObs for å dele informasjon
Varsom Regobs er en app i Varsom-familien som vi har utviklet for å samle inn informasjon om snø og isforhold i Norge. I appen kan alle lett ta et bilde og skrive inn informasjon om forholdene på vann nær seg. Alle kan bruke Regobs som kilde til informasjon, og observasjoner blir brukt som en del av datagrunnlaget til Isvarslingen.

Iskart.no er en karttjeneste som en del av Varsom-produktene NVE tilbyr de som ferdes på innsjøer. Kartet viser alle isobservasjoner som er lagret i Regobs, og isvarslene kan også leses her. Videre er det avmerket hvor det er spesielt farlige områder på innsjøer som følge av kraftproduksjon.

- Gjennom Varsom Regobs ønsker vi å motta og dele informasjon om isforhold i Norge. Informasjonen kan Isvarslingen bruke til å lage bedre varsler og den kan brukes av andre som skal planlegge tur, avslutter Melvold.