VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 6. desember til fredag 13. desember

De siste dagene har vært milde, og vi har hatt smelting av kystnær is helt opp til Troms. Høy vannføring har smeltet isen fra undersiden og gitt store variasjoner i istykkelsen og dårlig is langs land. Mange vann i lavlandet er ennå farbare, i hvert fall fra Trøndelag og nordover, men det er store variasjoner, så sjekk isen nøye før du går for langt utpå.

De aller dypeste og største vannene er isfrie, også i fjellet.

Husk at dype vann islegges senere enn grunne vann, så du må forvente store forskjeller fra vann til vann, og også på samme vann der dybden varierer. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Det ventes forbigående kaldt vær med snø som legger seg på isen. Dette forsinker isveksten, kan gi overvann, og gjør det vanskelig å vurdere istykkelsen.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som nå kan islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

All isinformasjon blir fortsatt synlig i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte vann så vi og andre som ferdes i fjellet kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg oppover. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Vi minner om at isvarselet ikke gjelder is på elver.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Aktuelt ferdselstips

Is legger seg vanligvis i etapper, slik at isen på et vann har ulik tykkelse. Ofte ser man overgangen mellom is av ulik tykkelse som en skillelinje i isen, en endring i strukturen eller fargen på isen. Mål alltid isen på nytt før du krysser en skillelinje. Dette er særlig aktuelt den første tiden etter islegging. Videoen viser et eksempel

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier