VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 22. januar til fredag 29. januar

På Østlandet, Sørlandet og på sørlige del av Vestlandet har det falt mye snø i høyden som gir overvann i høyereliggende skogsområder. I lavlandet nær kysten kom nedbøren som regn og har stedvis smeltet snøen på isen. Isen er noe svekket, særlig der det strømmer vann under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Nå ventes det ny kulde som vil styrke lavlandsisen igjen, og gi nye skøytemuligheter.

Det er store variasjoner i istykkelsen i lavlandet, særlig på litt større vann. Plumpefaren er derfor stor. Vi har sett flere slike hendelser de siste dagene. Vent til isen er minst 10 cm, vær flere sammen, og bruk sikkerhetsutstyr. Spesielt viktig er tau/kasteline for trygg redning.

Videre nordover bedres lavlandsisen, og fra Trøndelag og nordover er svært mange små vann farbare. I Nordland, Troms og Finnmark er det lite snø på kysten, og skøytemuligheter på mange små vann.

I fjelltraktene er nå det aller meste islagt, men noen av de største og dypeste har ennå usikker is

Man må fortsatt ha fokus på å unngå steder med strøm under isen, da isen kan smelte fra undersiden på slike steder. På innsjøer er det i hovedsak innløp, utløp og trange sund, mens det på elver er steder med fall på elva, eller under broer. Og mange steder er isen påvirket av kraftverksreguleringer. Se bakgrunnskartet på iskart.no.

Kulda kommer tilbake etter en mild helg, og isen styrker seg i hele landet. Snø på isen forsinker isveksten i høyden.

Nå som det er islagt på små pytter der folk bor, er det viktig å forklare barn hvor farlig det er å gå gjennom isen. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte eller isfrie vann. All isinformasjon blir med en gang synlig i iskart.no, slik at vi og andre som ferdes i naturen kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg nedover mot lavlandet. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Skillelinjer

Når isen legger seg om høsten skjer det ofte først i et belte nær land, før isen brer seg videre over hele vannet. Isen vil da være tykkere ved land, og en periode bærende langs land, mens man går gjennom litt lenger ute. Så lenge det ikke ligger snø på isen kan man oftest se overgangen som en skillelinje, dvs. en endring i farge eller struktur på isen. Videoen under viser et eksempel på en slik skillelinje. Mål alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje. Les mer på Isskolen

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier