VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 23. oktober til fredag 30. oktober

I Sør-Norge har det forbigående vært islegging på svært små vann ned til ca 600-800 moh i sør. Det er nå litt mildere og isleggingen skjer nå over 900-1000 moh.

I Nord-Norge har det vært en kald uke med islegging på de minste vannene nesten til havsnivå.

I fjelltraktene islegges også små grunne vann, men større vann er stort sett isfrie.

Det ventes litt mildere vær og den lavestliggende isen vil gradvis smelte.

Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte eller isfrie vann. All isinformasjon blir med en gang synlig i iskart.no, slik at vi og andre som ferdes i naturen kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg nedover mot lavlandet. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Skillelinjer

Når isen legger seg om høsten skjer det ofte først i et belte nær land, før isen brer seg videre over hele vannet. Isen vil da være tykkere ved land, og en periode bærende langs land, mens man går gjennom litt lenger ute. Så lenge det ikke ligger snø på isen kan man oftest se overgangen som en skillelinje, dvs. en endring i farge eller struktur på isen. Videoen under viser et eksempel på en slik skillelinje. Mål alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje. Les mer på Isskolen

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier