Hopp til hovedinnhold

Husk ispigger og kasteline når du skøyter på islagte vann

Publisert: 19.02.2021

Etter en usedvanlig lang kuldeperiode er det mye is på vannene i år. Selv om mange vann fortsatt vil være farbare i vinterferien, må man være forsiktige på de store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. NVE oppfordrer alle til å tenke på sikkerhet før de legger ut på islagte vann.

Foto: Marit Carlsen

Væromslaget vil gi snøsmelting og trolig noe overvann på vannene i lavlandet i Sør og Midt Norge. Økt vannføring i elvene vil svekke isen der vann strømmer under isen. Hold god avstand til innløp, utløp og trange sund.

De store innlandsvannene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet har både farbar is, svak is, og også isfrie partier. Siste dagers snøvær bremser veksten av is og skjuler områder med tynn is, sier isvarsler i NVE Kjetil Melvold

Eksempler er Mjøsa, Randsfjorden, Tyrifjorden og de fleste store sjøene i Telemark, Breimsvatnet, Hornindalsvatnet. Her er plumpefaren stor, spesielt nå med temperaturer godt over null.

— Vi anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Dette er rimelig utstyr og en god investering i egen sikkerhet. Vær også helst flere sammen slik at man kan hjelpe hverandre dersom noe skulle skje. Særlig viktig er dette nå på fjordisen og store vann i lavlandet, der sjansen for å gå gjennom isen ennå er stor, sier Melvold.

Vær forsiktig der vann strømmer under isen

Væromslaget vil gi snøsmelting og trolig noe overvann på vannene i lavlandet i Sør og Midt Norge. Økt vannføring i elvene vil svekke isen der vann strømmer under isen. Hold god avstand til innløp, utløp og trange sund.

— Vi kan også få dårlig is langs land som følge av at vannstanden går opp. Det vil oppstå slukhull der overflatevannet drenerer ned igjennom isen, men dette er ikke et stort problem. Helt i sør og vest kan isen også smelte ovenfra, da det ligger lite beskyttende snø på isen.

Farbar is i høyden

I høyden, over ca. 500 moh i sør og ned til havnivå i nord, vil væromslaget i liten grad påvirke isen. Det meste av vann er islagt og farbart nå.

Selv om isen er farbar, så må man likevel unngå steder med strøm under isen. På innsjøer er det i hovedsak innløp, utløp og trange sund, mens det på elver er steder med fall på elvr eller under broer.

Også utstikkende odder gir råker i mildvær med vind. Husk også at isen kan være svekket på overraskende steder på vann som er påvirket av kraftverksreguleringer. Se slike "alltid svake områder" som røde felter i bakgrunnskartet på iskart.no.

Variasjon i fjordisen

Det har vært mye aktivitet og mange har tråkket gjennom fjordisen i år. Selv om isvarslingen ikke gjelder for fjordisen vil NVE likevel si noe om denne nå før vinterferien

— Det som er viktig å huske at det er mye større variasjon i istykkelsen fra sted til sted på fjordisen. Det skyldes tidevannet, som setter opp strømmer og smelter is fra undersiden. Smeltingen holdes i sjakk i kaldt vær, men nå når det er snø på isen og mildvær overtar, vil smeltingen fra undersiden svekke isen raskt, mye raskere enn på innsjøer, sier Melvold.

Havisen er også følsom for vind. Vind fra nord rundt Oslofjorden har nå presset varmt bunnvann opp under fjordisen ved f.eks Hvaler, og svekket den. Lignende forhold kan vi observere også ha andre steder.

Sjekk isobservasjoner på iskart.no og sjekk isforholdene med lokalkjente. Se ellers mer detaljer på varsom.no/isvarsling og lær mer om is på Isskolen på varsom.no/isskolen.